Інформаційні технології та суспільство є науковим рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

Засновник: Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Рік заснування: 2021.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1173 від 11.04.2024 року.

ISSN: 2786-5460 (print), 2786-5479 (online).

DOI: https://doi.org/10.32689/maup.it

Категорія «Б»: відповідно до Наказу МОН України № 1290 від 30 листопада 2021 року (додаток 3) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України.

Галузь знань: iнформаційні технології.

Спеціальності: 121 – Інженерія програмного забезпечення; 122 – Комп’ютерні науки; 123 – Комп’ютерна інженерія; 124 – Системний аналіз; 125 – Кібербезпека; 126 – Інформаційні системи та технології.

Мова видання: українською, англійською, німецькою, французькою та польською мовами.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузі інформаційних технологій. Журнал зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні. У науковому журналі публікуються тільки оригінальні статті.

Метою журналу є сприяння розвитку наукового потенціалу МАУП, всіх зацікавлених учасників наукового пошуку в галузі інформаційних технологій, розширення простору публічної наукової комунікації та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямками, що розвиваються у МАУП, інформування широкої наукової громадськості щодо нових результатів досліджень та забезпечення їх офіційного визнання, інтеграції вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий простір. Також є сприяння оприлюдненню результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються питаннями інженерії програмного забезпечення, комп'ютерної інженерії та іншими актуальними питаннями комп'ютерних наук, а також системного аналізу, кібербезпеки та інформаційних систем. Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних й прикладних наукових досліджень в галузі інформаційних технологій різних фахівців та сприяє їх актуалізації.

Завданням журналу є підвищення рівня в галузі інформаційних технологій, а також створення простору якісної публічної комунікації вчених і якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної та світової наукових спільнот; опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів і досліджень претендентів на присвоєння вчених звань для офіційного визнання публікацій; опублікування результатів наукових досліджень для врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, а також наукових і науково-педагогічних працівників та для їх атестації, при оцінюванні проєктів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).