Редакція

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Попов Олександр Олександрович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор, в.о. директора Центру інформаційно-аналітичного та технічного забезпечення моніторингу об’єктів атомної енергетики Національної академії наук України
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5065-3822
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204368545
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/6911662

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Василенко Микола Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки, Національний університет «Одеська юридична академія»
E-mail: [email protected]
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8555-5712

Горбов Іван Васильович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6888-0866
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55100732600
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/4851687

Дуднік Андрій Сергійович, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри мережевих та інтернет технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1339-7820
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216154189

Євсеєв Сергій Петрович, доктор технічних наук, професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1647-6444
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190440690

Зибін Сергій Вікторович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення, Національний авіаційний університет
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2670-2823
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202220667

Кавун Сергій Віталійович,доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних систем та технологій, Міжрегіональна Академія управління персоналом
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4164-151X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36069321300
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/2463203

Комарова Лариса Олексіївна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор, директор Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій, Національна академія Служби безпеки України
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9776-0879
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215311201

Мілов Олександр Володимирович,доктор технічних наук, професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
E-mail: [email protected]
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6135-2120
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205361490

Охріменко Тетяна Олександрівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії протидії кіберзагрозам в авіаційній галузі, Національний авіаційний університет
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1339-7820
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210116999
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/42937099

Рудніченко Микола Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, Державний університет «Одеська політехніка»
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7343-8076
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191406873
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/12359709

Скуратовський Руслан Вячеславович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри обчислювальної математики та комп'ютерного моделювання, Міжрегіональна Академія управління персоналом
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5692-6123
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25723923500
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/7456277

Супрун Ольга Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри програмних систем і технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1196-5655
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194407325

Табунщик Галина Володимирівна, кандидат технічних наук, професор, професор кафедри програмних засобів, Національний університет «Запорізька політехніка»
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1429-5180
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56007319800
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/3419706

Фомін Олександр Олексійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп'ютеризованих систем управління, професор кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, Державний університет «Одеська політехніка»
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8816-0652
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57103429400
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/6416832

Хохлачова Юлія Євгеніївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій, Національний авіаційний університет
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1883-8704
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57103552900
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/14481792

Чолишкіна Ольга Геннадіївна, кандидат технічних наук, доцент, директор Інституту комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну, Міжрегіональна Академія управління персоналом
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0681-0413
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209852882
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/42351178

Чорний Олексій Петрович, доктор технічних наук, професор,  директор Навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8270-3284
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57039206300

Юдін Олександр Костянтинович, доктор технічних наук, професор, директор центру кібербезпеки Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій, Національна академія Служби безпеки України
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6417-0768
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188637896

Гопеєнко Віктор, Dr.sc.ing., професор, проректор з наукової роботи, директор навчальної програми магістратури «Комп’ютерні системи», Університет прикладних наук ISMA, Латвійська Республіка
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7783-4519
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55038229400
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/34749341,
https://app.webofknowledge.com/author/record/35095660, https://app.webofknowledge.com/author/record/5796780

Leszczyna Rafal, dr hab. inż., професор кафедри комп’ютерних наук у менеджменті, Гданський технологічний університет, Республіка Польща
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7293-2956
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12768085600
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/4149194