РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО АНДРОЇД-ЗАСТОСУНКУ З ТЕМИ «СОРТУВАННЯ ВСТАВКАМИ» ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.it.2023.5.5

Ключові слова:

діаграма прецедентів, фреймворк, мобільний застосунок.

Анотація

Анотація. Сучасний світ технологій вимагає все більш ефективних методів навчання, особливо в області програмування та комп'ютерних наук. Відповідаючи цим вимогам, виникає необхідність створення інтерактивих Android-застосунків, які є незамінними помічниками для дистанційного та змішаного форматів навчання. Мета роботи – розробка мобільного навчального застосунку для Android на тему «Сортування вставками». Методологія. Програмне забезпечення для Android-застосунку розроблене за допомогою мови програмування Kotlin та використання Android SDK для створення користувацького інтерфейсу. Перелік методів включає проєктування мобільних навчальних додатків, зокрема, методики UX/UI дизайну. Щодо технічних інструментів використано Android Studio для розробки, Git для контролю версій, а також бібліотеки та фреймворки, специфічні для Android розробки. Наукова новизна. Визначено ключові вимоги до мобільного додатку для вивчення алгоритмів сортування. Здійснено аналіз застосунків для навчання, включаючи їх сильні та слабкі сторони. Опрацьовані основні проєктні рішення, вибрані інструменти та методики для розробки Android-застосунку у сфері дистанційної освіти. Встановлено конкретну методологію для розробки програмного забезпечення. Складено діаграму прецедентів для кращого розуміння взаємодії користувачів із системою. Розроблено інтуїтивний мобільний інтерфейс для взаємодії користувача з матеріалом. Розроблено та апробовано навчальний андроїд застосунок з теми «Сортування вставками» для дистанційного навчального курсу «Алгоритми і структури даних». Розроблений застосунок можна використовувати для будь-яких професійних дисциплін під час вивчення алгоритмів сортування. Висновки. Розроблене програмне забезпечення імплементоване в дистанційний курс освітньої компоненти «Алгоритми і структури даних». Програмний продукт є результатом автоматизації навчального процесу для дистанційної форми навчання. Саме тому він покриває основні потреби студентів та викладачів у навчальному процесі. Результати розробки впроваджено в навчальний процес Полтавського університету економіки і торгівлі.

Посилання

Волкова, Н.П. Інтерактивні технології навчання у вищій школі: навчально-методичний посібник. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля. 2018. 360 с.

Доценко, Н. Застосування навчальних комп’ютерних інтерактивних тренажерів здобувачами вищої освіти інженерних спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 2(76). С. 118–128.

Черненко, О.О., Чілікіна, Т.В., Ольховська, О.В. Розробка та використання навчальних тренажерів при підготовці фахівців напряму «Комп`ютерні науки». International scientific and practical conference "Mathematics, physics, mechanics, astronomy, computer science and cybernetics: issues of productive interaction": conference proceedings, Yuly 9-10. 2021. Wloclawek, Republic of Poland: "Baltija Publishing". 2021. C. 55-59.

С.В. Гаркуша, О.О. Черненко, О.П. Кошова, І.В. Субота, А.І. Литвиненко РОЗРОБКА ПРОГРАМИ-ТРЕНАЖЕРУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНФОРМАТИЦІ». Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 2023. № 1. С. 165-175.

О. Chernenko, N. Rudenko, D. Bondar. Development of simulator software on the topic "Normal algorithms" of the distance learning course "Theory of Algorithms" Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки: зб. наук. пр. Кропивницький : ЦНТУ. 2023. Вип. 7(38). Ч. 1. С. 3-9.

Khandii, O., Derzhak, N. Digitalization of higher education and features of interactive learning. The Second Special Humanitarian Issue of Ukrainian Scientists. European Scientific e-Journal. Ostrava: Tuculart Edition. 2022. 3 (18), 97-104.

Victor L. de Oliveira. On the adoption of kotlin on android development: a triangulation study. 27th IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution, and Reengineering (SANER 2020).

Luca Ardito, Riccardo Coppola, Giovanni Malnati, Marco Torchiano. Effectiveness of Kotlin vs. Java in android app development tasks. Information and Software Technology. Volume 127, November 2020, P. 106374.

Josh Skeen, David Greenhalgh. Kotlin Programming: The Big Nerd Ranch. 2018. 1005 р.

Greg Lim. Beginning Android Development With Kotlin Kindle Edition. 2022. 1243 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-09

Як цитувати

КОШОВА, О., ЧЕРНЕНКО, О., ОРІХІВСЬКА, О., ТУР, В., & ЯНКО, О. (2024). РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО АНДРОЇД-ЗАСТОСУНКУ З ТЕМИ «СОРТУВАННЯ ВСТАВКАМИ» ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ». Інформаційні технології та суспільство, (5 (11), 34-42. https://doi.org/10.32689/maup.it.2023.5.5