СТАДІЇ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.6

Ключові слова:

кримінологія, неурядові організації, протидія злочинності, правоохоронні органи, кримінологічна діяльність, кримінологічний моніторинг, запобігання злочинам

Анотація

У статті розглядається питання кількості та змісту стадій здійснення кримінологічного моніторингу неурядовими організаціями. Зазначається, що кримінологічний моніторинг являє собою дієвий інструмент, що допомагає впливати на динаміку поширення кримінальних правопорушень. Одним із завдань сучасної кримінологічної науки є пошук дієвих заходів, здатних зупинити надмірну криміналізацію суспільства, що спостерігається останнім часом. Ученими-кримінологами постійно звертається увага на пріоритетність саме недопущення вчинення злочинів шляхом їх запобігання. Дослідження системи суб’єктів запобігання злочинності не може бути повним без визначення ролі громадських інституцій у такій діяльності. Необхідність участі громадськості у запобіганні злочинності вже стало своєрідною аксіомою. Тому переоцінити цю участь дійсно важко. До того ж індикатором ефективності запобігання злочинності є, з одного боку, уповільнення темпів зростання кількості злочинів, стабілізація чи зниження рівня злочинності, а з другого – відчутне підвищення соціально-профілактичної активності населення. Світовий досвід у сфері протидії злочинності доводить, що ця діяльність не може здійснюватися без участі громадськості. Україна в цьому питанні не є винятком, тому на законодавчому рівні закріпила можливість залучення громадськості до запобігання окремим злочинним проявам. Запропоновано розглядати під кримінологічним моніторингом науково обґрунтовану систему безперервних спостережень, вимірювань, досліджень та контролю, змістом якої є здійснювані планомірні дії із збирання, аналізу, узагальнення, порівняння з очікуваними результатами або початковими припущеннями, оцінки кримінологічно значущих явищ, процесів і станів об’єктів в різні періоди часу, спрямовані на підвищення ефективності протидії злочинності. Наголошено на доцільності диференціації кримінологічного моніторингу, що здійснюється неурядовими організаціями, на чотири взаємопов’язаних стадії: підготовча (визначення цілей та завдань, підбір кваліфікованих фахівців, визначення строків проведення тощо); стадія збирання кримінологічної інформації; аналіз та узагальнення отриманої інформації, оціночна стадія.

Посилання

Орлов Ю.М., Миронюк Д. М. Кримінологічний моніторинг ефективності правового регулювання як інструмент протидії злочинності. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2014. № 6. С. 161-177.

Блажівський Є.М. Моніторинг протидії злочинності. Право та державне управління. 2013. № 1 (10). С. 98-101.

Шаблистий В.В. Історико-правові аспекти філософської концепції безпеки людини. Право і суспільство. 2012. № 5. С. 109-115.

Шаблистий В. В. Морально-етичні аспекти запобігання злочинності щодо дітей. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2015. № 2 (10). С. 228–236

Шаблистий В. В. Удосконалення кримінально-правового забезпечення поліцейської діяльності в Україні. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 3. С. 112–115.

Литвинов О. Кримінологічний моніторинг // Вісник Кримінологічної асоціації України: сайт. URL: https://visnikkau.webnode.com.ua/news/kriminologichnij-monitoring/ (дата звернення: 27.01.2021).

Shablystyi V., Prymachenko V. Objectives of criminology at the current stage of development of Ukraine and in the perspective . Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. 2020. Special Issue № 1. P. 168-173.

Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Кулик С.Г., Шеремет О.С. Кримінологія. Загальна частина. Альбом схем: навчальний посібник. Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2015. 658 с.

Шаблистий В.В., Якименко Л.Г. Запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань: монографія. Дніпро: Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. 168 с.

Юнін О.С. Теоретико-правові засади надання послуг працівниками поліції. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 1. С. 13-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

КОСЯЧЕНКО, К. (2023). СТАДІЇ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (5(68), 36-40. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.5.6