УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК МАРКЕР НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН МОВОЗНАВЧОГО ЦИКЛУ В ЗВО УКРАЇНИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.5.5

Ключові слова:

освіта, дисципліни мовознавчого циклу, російсько-українська війна, маніпуляція, онлайн-платформи, методика викладання

Анотація

Виклики війни суттєво вплинули на українську систему освіти. Метою статті є огляд сучасного етапу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, висвітлення тенденцій розвитку окремих професій. Звертається увага на вирішальну роль викладачів у формуванні освітніх компетенцій студентів. У статті проаналізовано ключові складові освітнього процесу, наголошено на необхідності підвищення викладачем мотивації здобувачів до вивчення дисциплін мовознавчого циклу. У нинішніх умовах Україні потрібні професіонали, які вміють ефективно адаптуватися до мінливих ситуацій, розрізняти правдиву інформацію від неправдивої та зберігати стійкість. Ці фахівці повинні не лише володіти знаннями, отриманими під час навчання в університеті, але й демонструвати вміння застосовувати відповідні навички та компетенції у своїй професійній діяльності. Ефективна комунікація набуває надзвичайного значення під час війни, слугуючи потужним інструментом проти ворога. Пропонуємо використовувати у навчальному процесі соціальні мережі як додатковий інструмент, оскільки це не потребує часу на адаптацію студентів і дає можливість користуватися безкоштовними освітніми онлайн-ресурсами, поглибити свої знання з української мови, культури, історії та урізноманітнити навчальний матеріал мультимедійними засобами. Здобувачі можуть самостійно вивчати навчальний матеріал у розширеному форматі, брати участь у спільному створенні навчального матеріалу в групах, обговорювати проблемні питання на різноманітних форумах, отримувати оперативні консультації викладачів та студентів-експертів тощо. Використовуючи соціальні мережі в навчальному процесі, розглянемо певні недоліки – погано функціонуючу систему пошуку інформації, низьку структурованість, розпорошеність інформації, недосконалу безпеку захисту користувачів, наявність неперевіреної інформації та ненормативного контенту тощо.

Посилання

Бахмат Н., Кирилюк О., Сясьєв А., Юрчук В., Козловський А. Цифрова трансформація освіти в контексті інформатизації освіти та суспільства на тлі російської збройної агресії: актуальні проблеми та вектори розвитку. Мудрість 4:14–21. 2022. DOI: 10.24234/wisdom.v4i3.813

Червоний П., Алєксєєва С., Сенчило-Татліліоглу Н., Частник О., Діомідова Н. Особливості розвитку вищої освіти в середовищі змішаного навчання. Revista on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 25, n. 3, 2021. С. 2241–2257. DOI: 10.22633/rpge.v25i3.15959

Довжук І. Інноваційні методи навчання студентів-документознавців. Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. ст. Серія «Історичні науки». 2018. № 5. С. 165–177.

Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради України. № 1556-VII. 2020. Чинний від 01.07.2014. База даних «Законодавство України» /ВР України. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 28 серпня 2023 р.).

Міжнародна академічна мобільність. URL: https://imco.nau.edu.ua/академічна-мобільність/ (дата звернення: 08 вересня 2023 р.).

Кошетар У., Литвинська С., Сенчило-Татліліоглу Н., Сібрук А., Онуфрійчук Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів України. Цифрові технології в стратегіях викладання та навчання. Матеріали ДТТЛС-2021. Спрингер. 2021. Р. 86–94. DOI: 10.1007/978-3-031-05175-3_9

Литвинська С., Герасимчук І., Гуменюк С. Динаміка розвитку професії «документознавець» в Україні. Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 21 листопада 2019 р. URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/41045/1/Lytvyns_ka_S._Dynamika_rozvytku_profesii_dokumentoznavets__v_Ukraini..pdf [in Ukrainian].

Литвинська С. В. Інформаційні технології в процесі підготовки фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: збірка наук. праць. Тернопіль : Бескиди, 2017. С. 131–134.

Литвинська С. В. Мультимедійні технології в процесі підготовки фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. statei. Серія «Історичні науки», 2019. № 6. С. 117–136.

Масі Н. І. ІТ-компанії одеського регіону: впровадження впровадження ІТ-продуктів. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів Х Міжнар. наук.- практ. конф., Одеса, 14–15 вересня 2017 року. Полтава: Симон, 2017. С. 243–252.

Мельник Н., Пуховська Л., Ковтун О., Білецька І., Ладохубець Н. Сучасні тенденції педагогічної освіти в Україні та країнах ЄС в умовах поспандемії та російської інвазії. Amazonia Investiga, 11(56), 2022. 103–113.DOI: 10.34069/AI/2022.56.08.11

Пелещишин А. М., Вовк Н. С. Особливості розробки проекту стандарту магістра зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 14–15 вересня 2017 року. Полтава: Симон, 2017. С. 70–73.

Рідкодубська Г., Виговський Л., Виговська Т., Якубова Л., Гуменюк О., Олійник І. Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі вищих навчальних закладів в умовах воєнного стану Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 13(3). 2022. С. 274–287.

Соляник А. А. Сучасні проблеми стандартизації інформаційної освіти в Україні. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 14–15 вересня 2017 року. Полтава: Симон. 2017. С. 15–19.

Щербінскіс В. Війна та вища освіта в Ризі, 1914–1920. Історія, 2020, т. 118, 2, С. 70–92. DOI: 10.15823/історія.2020.118.3

Sibruk , A. V., Lytvynska, S. V., Koshetar, U. P., Senchylo-Tatlilioglu, N. O., Stetsyk, C. M., Diachuk, T. M., & Sibruk, V. L. Ukrainian education system: war challenges. Multidisciplinary Science Journal, 5, 2023. Рp. 0502. https://doi.org/10.31893/multiscience.2023ss0502 (Scopus).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

СІБРУК, А., & ЛИТВИНСЬКА, С. (2023). УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК МАРКЕР НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН МОВОЗНАВЧОГО ЦИКЛУ В ЗВО УКРАЇНИ). Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія, (5 (10), 30-36. https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.5.5