ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «НЕОЛОГІЗМ» В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.5.6

Ключові слова:

неологізм, проблематика, суперечливість новизни, критерії ідентифікації

Анотація

Неологізми є певним феноменом у німецькій мові, який отримав активний розвиток з XX століття. Завдяки дослідженню неологізмів проводять аналіз оновлення лексичного складу німецької мови. Особливого інтересу зараз набуває дослідження неологізмів, утворених під час кризових ситуацій у суспільстві. Але далеко не всі лексичні надходження можна віднести до категорії неологізмів. Наразі існує багато точок зору з приводу визначення сутності категорії «неологізм», але єдиного уніфікованого визначення даної категорії не існує. Отже, актуальність обраної теми визначається новим ракурсом аналізу проблем визначення категорії «неологізм» в умовах кризових ситуацій у суспільстві. Мета статті – проаналізувати результати досліджень закордонних та вітчизняних вчених-лінгвістів стосовно визначення категорії «неологізм», узагальнити проблеми ідентифікації неологізмів в німецькій мові та сформулювати власне бачення щодо сутності даної категорії. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення низки наступних завдань: 1) аналіз дефініцій терміну «неологізм» та виділення проблем суперечливості поняття «неологізм» у сучасному мовознавстві; 2) формулювання власної думки щодо визначення неологізмів у сучасній німецькій мові. Наукова новизна. У статті представлений авторській підхід до визначення неологізмів сучасної німецької мови. У висновках зазначимо, що проаналізований матеріал дав змогу узагальнити проблеми визначення категорії «неологізм» в німецькій мові та докладно викласти й обґрунтувати авторський підхід до визначення неологізмів сучасної німецької мови. Дослідження неологізмів німецької мови сьогодні є перспективним, адже з періоду пандемії COVID 19 й по сьогоднішній час кількість неологізмів стрімко зросла. Особливий інтерес у подальших дослідженнях викликає аналіз словотвірних моделей неологізмів.

Посилання

Борис Д. П. Проблема неоднозначності поняття «неологізм» крізь призму лінгвофілософської теорії. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 2015. № 3. С. 54–61.

Дзюбіна О. Проблематика визначення терміна «неологізм» (на матеріалі англійської мови). Філологічний дискурс. 2017. Вип. 6. С. 221–228.

Слаба О. В. Лінгвопрагматичний аспект функціонування термінів-неологізмів у галузевій лексиці з економіки сучасної німецької мови. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. 2014. С. 150–156.

Стежко Ю. Г. Новоутворення в німецькій лексиці: природа, функціонування та особливості перекладу. Наукові записки. 2012. Вип. 12. Ч. І. С. 115–125.

Устінова В. О. Лінгвістичні фактори появи неологізмів у сучасній німецькій мові. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2015. № 15. Т. 2. С. 154–156.

Breslow P., Doubek J. Pandemic Inspires More Than 1, 200 New German Words. 2021. URL: https://www.npr.org/2021/03/06/974179580/pandemic-inspires-more-than-1-200-new-german-words (дата звернення 29.12.2023).

Bussmann H. Routledge Dictionary of Language and Linguistics / translated by G.P. Trauth & K. Kazzazzi. – London & New York: Routledge, 1996. 530 p.

Çöltü İ. Neologismen und/ oder Okkasionalismen in ausgewählten Romanen der gegenwärtigen Kinder–und Jugendliteratur. Diyalog 2023/ Sonderausgabe: Germanistik im Wandel der Zeit. 2023. S. 550–573.

Elsen H. Neologismen im Gegenwartsdeutschen – Probleme in Theorie und Praxis. Lublin studies in modern languages and literature: Maria Curie-Sklodowska University Press. 2021. Vol 45. № 1. S. 113–125.

Herberg D. Neologismen im allgemeinen Wörterbuch oder Neologismenwörterbuch? Zur Lexikographie von Neologismen. Konerding, Klaus-Peter/Lehr, Andrea (Hrsg.): Linguistische Theorie und lexikographische Praxis. Symposiumsvorträge, Heidelberg 1996. Tübingen: Niemeyer, 1997. S. 61–68.

Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache /bearb. von Elmar Seebold. 24. Aufl. Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2002.1023 S.

Schippan T. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 1992. 306 S.

Steffens D. Tigerentenkoalition – schon gehört? Zum neuen Wortschatz im Deutschen. Sprachreport. 2010. Heft 1. S. 2–8.

Teubert. W. Neologie und Korpus. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 1998. 170 S.

Welche neuen Wörter Eingang in die deutsche Sprache finden. 2023. URL: https://www.merkur.de/welt/welche-neuen-woerter-eingang-in-die-deutschesprache-finden-zr-92748430.html (дата звернення 28.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

СТОЛЯРЧУК, Г. (2023). ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «НЕОЛОГІЗМ» В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія, (5 (10), 37-43. https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.5.6