ФРУСТАЦІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/maup.psych.2023.5.2

Ключові слова:

фрустраційна толерантність, соціокультурні трансформації, психічне благополуччя, міжособистісні відносини, адаптація до сучасних умов

Анотація

У статті представлені результати дослідження, що розкриває важливі аспекти фрустраційної толерантності та її вплив на психічне благополуччя та соціальну адаптацію. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично довести ефективність засобів позитивної психотерапії як способу формування фрустраційної толерантності у сучасної молоді. Дослідження висвітлює різноманітні аспекти цього концепту, зокрема його роль у професійній діяльності, міжособистісних відносинах та загальному стані суспільства. Аналіз фрустраційної толерантності в професійній сфері розкриває, як особистість може адаптуватися до викликів та стресів у робочому оточенні. Високий рівень цієї толерантності може бути ключовим для подолання труднощів та досягнення кар’єрних цілей. Дослідження взаємозв’язку фрустраційної толерантності та міжособистісних відносин розкриває важливі моменти для розуміння та покращення соціального взаємодії. Невідповідність очікувань та потреб може викликати фрустрацію, але особистості з розвиненою толерантністю можуть виявити вміння побудови конструктивних міжособистісних відносин. Робота розглядає вплив фрустраційної толерантності на психічне здоров’я та фізичний стан. Довготривала фрустрація може призводити до зниження імунітету та ризику розвитку психічних порушень. Отже, дана стаття спрямована на розширення нашого розуміння фрустраційної толерантності та виявлення її ролі в сучасному суспільстві. Отримані результати можуть служити основою для розробки ефективних стратегій підвищення фрустраційної толерантності та покращення якості життя індивідів. Методологія даного дослідження включає в себе комплекс підходів та методів, спрямованих на ретельний аналіз та вивчення фрустраційної толерантності. Проведено аналіз наукової літератури з психології, соціології та інших відповідних галузей для уточнення поняття фрустраційної толерантності та вивчення попередніх досліджень у цьому напрямку. Наукова новизна цього дослідження полягає у розширенні розуміння феномену фрустраційної толерантності та його впливу на різні аспекти людського життя, особливо в сучасних умовах швидких змін в соціумі.

Посилання

Бохонкова Ю., Завацький В., Сербін Ю., Завацька Н. Специфіка подолання посттравматичних стресових розладів особистості в період криз: аналіз соціально–психологічних чинників. Теоретичні і прикладні проблеми психології 2022, 181–190.

Зімбовська Н. Зв’язок соціально–психологічної адаптації з вибором копінг–стратегій у молоді. Національний авіаційний університет. Київ, 2023, 54 с.

Ігумнова О. Дослідження копінг–стратегій осіб у складних життєвих обставинах. Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2020, № 1, т. 2. с. 28–33.

Канішевська Л. Аналіз феномена «толерантність» в гуманітарних науках. Актуальнi питання гуманiтарних наук. В.: «Гельветика», Вип 28, том 2, 2020, с. 132–136.

Канюк О., Іваничко І. Деякі наукові підходи до розуміння терміну «толерантність». Науковий вісник ужгородського університету, серія: «педагогіка, соціальна робота», 2022, № 2 (51), с. 58–61.

Навінський В. Особливості взаємозв’язку фрустраційної толерантності із стресостійкістю особистості. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Психологічні науки, 2019. Вип. 308(2). С. 98–105.

Павлушенко С. Аналіз підходів до визначення природи фрустрації в теорії і практиці психологічної думки. Вісник Національного університету оборони України, 58(5), 2021, с. 153–160.

Смазанова І. Агресія і толерантність: філософсько–правовий дискурс. Монографія: Одеса, Фенікс, 2019, 378 с.

Терещенко К. Толерантність особистості: міждисциплінарний підхід. Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 52, 2019, с. 123–126.

Тимків І. Проблема толерантності у історико–філософському дискурсі. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2022, с. 90–93.

Хазратова Н., Малімон Л., Олійник А. Особливості копінг–стратегій у людей з різними ціннісними орієнтаціями. Наукові видання Волинського національного університету ім. Л. Українки. Психологічні перспективи № 41, 2023, с. 175–190.

Чиханцова О., Гуцол К. Психологічні основи розвитку резильєнтності особистості в період пандемії СOVID–19: практичний посібник. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка. 2022, 128 с.

Яремчук В. Гендерна толерантність особистості в кризових умовах. Теоретичні та прикладні проблеми психології, 2023, 60 (1), 39–52.

Andrés M., del–Valle M., Richaud de Minzi M., Introzzi I., Canet–Juric L., Navarro–Guzmán J. Distresstolerance and executive functions: A systematic review. Psychology & Neuroscience, 14(3), 2021, 280–297.

Cong J. Proceedings of the 2020 3rd International Seminar on Education Research and Social Science. Series Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2021, Published by Atlantis Press, 2352–5398.

Horney K. Culture and neurosis. American Sociological Review, 1(2), 1936, 221–230.

Rogers C. R. Carl Rogers on personal power. Delacorte. 1977, 299.

Stenger G. From Toleration to Laïcité: Bayle, Voltaire and the Declaration of the Rights of Man. Journal: Dialogue and Universalism, Issue No: 2, 2021, 145–161.

Watts R. E., Thorne N., Bluvshtein M. Freud’s Disavowal of Adler and Adler’s Subsequent Influence on Psychoanalytic Thought. The Journal of Individual Psychology University of Texas Press. Volume 78, 2022, pp. 425–440.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

НОВАК, А. (2023). ФРУСТАЦІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія, (5(61), 12-17. https://doi.org/10.32689/maup.psych.2023.5.2