ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ІНСТИТУТУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ОБ’ЄКТАМИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Владислав АНДРЕЙЦЕВ

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.1.9

Ключові слова:

біобезпека, господарська діяльность, об’єкти підвищеної небезпеки, Господарський кодекс України

Анотація

Зміни, внесені до Закону України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" № 2245-ІІІ від 18 січня 2001 року Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо об’єктів підвищеної небезпеки" № 1686-ІХ від 15 липня 2021 року орієнтовно визначили сферу впровадження зазначених правовідносин в Господарський кодекс України щодо особливостей правового режиму господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, як особливих режимних об’єктів господарювання, приписи якої доцільно перенести в окремій Главі 42 "Особливості правового забезпечення господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки", в якій доцільно норми статтей 419-430 зосередити щодо регулювання господарсько-правового механізму, пов’язаного з об’єктами підвищеної небезпеки. В окремих нормах доцільно передбачити особливості господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, на яких здійснюється поводження з небезпечними речовинами, які дорівнюють або перевищують нормативно-встановлені порогові маси, форми такої діяльності та її склад. В основних статтях Глави 42 бажано зосередити дефінітивні норми, регулятивні та забезпечувальні законодавчі приписи, спрямовані на визначення особливостей господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами на яких здійснюється поводження з небезпечними речовинами, що обумовлює виникнення господарсько-екологічного ризику та його вплив на життя і здоров’я людей, стан довкілля і характеризує процес його ідентифікації. В статті розкриваються основні принципи правового забезпечення зазначеної господарської діяльності: пріоритету біобезпеки для довкілля, здоров’я та життя людей, інших цінностей матеріального та інтелектуального характеру, імперативності проведення оцінки впливу на довкілля, публічності державно-правового забезпечення і технічного регулювання, абсолютний характер ідентифікації, гарантування безпеки цієї діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, виконання безпекових вимог, невідворотності відповідальності за ризик та міжнародно-правові аспекти.

Посилання

Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України № 2245-ІІІ від 18 січня 2001 р. (зі змінами) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 15. Ст. 73.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо об’єктів підвищеної небезпеки: Закон України № 1686-ІХ від 15 липня 2021 р. (зі змінами) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 42. Ст. 343.

Андрейцев В.В. Проблеми модернізації у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки. Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез. Хмельницький Університет управління і права. Міжнарод. наук-практ. конфер. "Дев’ятнадцяті осінні юридичні читання". 23 жовтня 2020 року, м. Хмельницький, 2020. С. 298-301.

Андрейцев В.В. Правові аспекти господарсько-екологічного ризику, діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки. Економіка і право. 2020. № 3. С. 66-78.

Андрейцев В. В. Ідентифікація об’єктів та джерел підвищеної небезпеки, як засіб державно-правового регулювання і забезпечення ризикової господарської діяльності. м. Дніпро. "Правова позиція", Університет митної справи та фінансів. Випуск 2017, – № 1 (18). – С. 35-43.

Андрейцев В.В. Декларування об’єктів та джерел підвищеної небезпеки, як засіб державно-правового регулювання і забезпечення ризикової господарської діяльності. Національна безпека України: Матеріали Всеукр наук-практ. "Круглого столу" НГУ, Дніпро. 27 жовтня 2017 р, Дн., 2017. С. 73-77.

Андрейцев В.В. Безпекова захисна функція інституту правового забезпечення діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки в системі господарського права. Матеріали Всеукр наукпракт. "Круглого столу" "Система галузей права в умовах глобальних екологічних викликів". Інститут економіко-правових досліджень НАН України. 27 листопада 2020 року. К., 2020, С. 32-39.

Андрейцев В.В. Суб’єкти господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, їх склад та види, аспекти уніфікації. Матеріали Всеукр наук-практ. конфер, присвяч. пам’яті проф. В.Д. Волкова за темою: "Правове забезпечення інтеграції України в Європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір". ДНУ. 23 квітня 2019 року, м. Хмельницький, Хм., 2019, С. 111-116.

Андрейцев В.В. Визначення правового режиму об’єктів підвищеної небезпеки: господарсько-правовий контекст. Матеріали Всеукр наук-практ. конфер. "Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку". Інститут економіко-правових досліджень НАН України. м. Київ, 29 листопада 2019 року, К., 2019, С. 68-71.

Андрейцев В.В. Юридична природа нормативна технічного регулювання діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки. Другі наукові читання пам’яті акад. В.К. Мамутова, 3 липня 2020 року, К., 2020, С. 156-163.

Андрейцев В.В. Поняття господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Вип. 4. – 2016. Право. Економіка. Управління. Хм., 2016. С. 74-82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Як цитувати

АНДРЕЙЦЕВ, В. (2023). ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ІНСТИТУТУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ОБ’ЄКТАМИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (1 (64), 60-64. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.1.9