ПРЕВЕНТИВНА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ФОРМІ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ ШЛЯХОМ ОБМЕЖЕННЯ, АБО ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ОБ’ЄКТАМИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Владислав АНДРЕЙЦЕВ

DOI:

https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.2.2

Ключові слова:

господарська діяльність, об’єкти підвищеної небезпеки, обмеження, зупинення та припинення діяльності.

Анотація

У науковій статті аналізуються адміністративно-господарські санкції з урахуванням досягнень адміністративно-правової та господарсько-правової науки, зокрема акцентується увага на такі із них, як обмеження, зупинення та припинення діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки. Поглиблений аналіз зазначених санкцій та їх застосування дозволив автору обґрунтувати їх юридичну природу у формі превентивної відповідальності, виходячи із загально прийнятих підходів, що реалізація санкцій за скоєне правопорушення і є юридичною відповідальністю. Автор в деталях обґрунтовує конкретні санкції та їх застосування за порушення вимог законодавства, пов’язаних із невиконанням вимог безпеки та їх різновиди, оцінки ризику для здоров’я і життя людей, негативного впливу на довкілля, як загальний об’єкт природної спадщини. На базі досягнутого викладаються пропозиції, які доцільно передбачити у чинному законодавстві щодо порядку розгляду справ цієї категорії та встановити перелік правопорушень за скоєння яких можуть визначатися застосування конкретних санкцій, що спричиняють негативні наслідки для суб’єктів господарювання при виконанні покладених державних зобов’язань (відповідальності) перед державою та особами, яким заподіяна відповідна шкода щодо її компенсації у встановленій законом санкції.

Посилання

Шульга М. Г. Адміністративний примус, його види. Адміністративне право України : підручник / за ред. проф. Ю. П. Битяка Х. : Право, 2000. С. 151–157.

Біла Л. Р. Адміністративно-правовий примус. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. акад. С. В. Ківалова. Одеса : Юрид. літ., 2003. С. 208–215.

Адміністративне право України : підручник / за ред. акад. С. В. Ківалова. Одеса : Юрид. літ., 2003. С. 215–235.

Вінник О. М. Господарське право. Курс лекцій. К. : Атіка. 2005. 624 с.

Гайворонський В. Н. Адміністративно-господарські санкції. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. К. : Юрінком Ітер, 2004. С. 381–394.

Колойгода О. В. Адміністративно-господарські санкції. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України . К. : Юрінком Інтер, 2019. С. 486–507.

Щербина В. С. Господарське право : підручник. К., Юрінком Інтер. 2005. 592 с.

Пашков В. М. Форми господарсько-правової відповідальності. Порядок та строки застосування господарсько-правових санкцій. Господарське право : підручник / за заг. ред. Д. В. Задихайла, М. В. Пашкова. Х. : Право, 2012. С. 296–308.

Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки : навчальний та науково-практичний посібник. К. : Знання-Прес, 2002. 332 с.

Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій в схемах. К. : Вентурі, 1996. 208 c.

Бобровник С. В. Юридична відповідальність. Теорія держави і права. Академічний курс. К. : Юрінком Інтер, 2006. С. 497–525. 12. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник. К. : Юрінком Інтер, 1999. 736 с.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України № 1264-XII від 25 червня 1991 року. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.

Про оцінку впливу на довкілля: Закон України № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 29. Ст. 315.

Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України № 2245-ІІІ від 18 січня 2001 р. (зі змінами). Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 15. Ст. 73.

Про державну екологічну інспекцію України: Положення затвер. Постановою Кабінету Міністрів України № 275 від 19 квітня 2017 року. Офіційний вісник України від 05.05.2017. № 36. Ст. 1131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03

Як цитувати

АНДРЕЙЦЕВ, В. (2023). ПРЕВЕНТИВНА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ФОРМІ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ ШЛЯХОМ ОБМЕЖЕННЯ, АБО ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ОБ’ЄКТАМИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки, (2(65), 14-24. https://doi.org/10.32689/2522-4603.2023.2.2