СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІВНІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ — МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Автор(и)

  • О. Р. КВАША

Анотація

Проаналізовані деякі важливі наукові підходи у визначенні сутності відповідальності та її основних компонентів. На підставі результатів констатуючого експерименту, проведеного автором, виявлені чотири рівні відповідальності у студентів — майбутніх педагогів, а також розкриті їхні соціально-психологічні особливості.

Посилання

Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. — М.: Мысль, 1991. — 196 с.

Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. — Кн. 2: Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади. — К.: Либідь, 2003. — 342 с.

Вітвіцька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Метод. посіб. для студ. магістратури. — К.: Центр навч. літ., 2003. — 316 с.

Дригус М. Т., Новотный Д. Психологические механизмы развития ответственности личности в онтогенезе // Психологическая наука: проблемы и перспективы: Тез. науч. сообщ. Всесоюз. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения Г. С. Костюка: В 3 ч. — Ч. 1. — К., 1990. — С. 60–61.

Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту: Навч. посіб. — К.: МАУП, 1996. — 176 с.

Радул В. В. Фактори соціальної зрілості студентів педвузу: Навч. посіб. із спецкурсу для студ. педвузів. — К., 1994. — 144 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 2004. — 713 с.

Савчин М. В., Татомир Л. П. Ответственность личности и ее проявление в системе поведения и общения // Психология педагогического общения: Сб. науч. тр. / Под ред. А. А. Бодалева. — Кировоград, 1992. — Т. 4. — С. 43–48.

Сухомлинський В. О. Вибр. твори в п’яти томах. — Т. 2. — К.: Рад. шк., 1979. — 717 с.

Татаурова Г. П. Психологічні особливості формування відповідального ставлення до вивчення іноземної мови у студентів вищих учбових закладів: Дис. ... канд. психол. наук. — К.: Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, 2007. — 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-10

Як цитувати

КВАША, О. Р. (2022). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІВНІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ — МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія, (2 (18), 275-279. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/psychology/article/view/1973