ВІЙСЬКОВА СКЛАДОВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ МИСЛИВСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ ГАЛИЧИНИ ПОЧАТКУ ХХ ст.

Автор(и)

Ключові слова:

військовий, офіцер, мисливство, полювання, товариства мисливців, Галичина

Анотація

У статті проаналізовано вплив військової галузі на мислив- ське господарство Галичини початку ХХ ст. Зокрема висвітлено особли- вості організації офіцерських мисливських товариств, їхню співпрацю з цивільними мисливськими товариствами, лобіювання інтересів військо- вих-мисливців. Описано особливості організації полювань в офіцерських мисливських товариствах, та як на це впливають професійні чинники, за- кріплені в нормативно-правових документах. Проілюстровано співпрацю в організації спільних тренувань, змагань та конкурсів із влучної стрільби. Описано способи волонтерської допомоги мисливців армії перед початком Другої Світової війни. Аналізується вплив офіцерських мисливських ор- ганізацій на гуманітарну складову при організації мисливського господар- ства Галичини.

Посилання

Проців О. Р. Модернізація системи державного управління волонтер- ським рухом: історичний досвід мисливських організацій у Галичи- ні // Модернізація системи держав- ного управління: теорія і практика [Text] : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (9 жовт. 2015 р., Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпінцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. — С. 65–67.

Kalendarz myśliwski na 1939 rok. — Warszawa: Polski związek Stowarzyszeń łowieckich, 1939. — S. 216–218.

Złom myśliwski na F.O.N. // Łowiec. — 1939. — № 17–18. — S. 56.

Ku uwadze pp. włascicieli łowisk i prowadzących polowania // Łowiec Polski. — 1938. — № 36. — S. 737.

Zbiórka łomu myśliwskiego na f. o. n. // Łowiec. — 1938. — № 8. — S. 59.

Echa artykułu “złom myśliwski na f.o.n. // Łowiec Polski. — 1938. — № 4. — S. 69.

Zabiello Władyslaw oddawajmy łuski na fundusz obrony narodowej // Łowiec Polski. — 1938. — № 16. — S. 323–324.

Zbiórka na f. o. n. // Łowiec Polski. — 1939. — № 1. — S. 32.

Składaimy dary na F. O. N. // Łowiec Polski. — 1939. — № 10. — S. 317.

Dar przemysłowca belgijskiego na fundusz obrony narodowej w polsce // Łowiec Polski. — 1939. — № 13. — S. 419.

Artyści lwowa na FON // Gazeta lwowska. — 1939. — № 86. — S. 2.

Literaci krakowscy na F. O. N. // Gazeta lwowska. — 1939. — № 99. — S. 3.

Zaproszenie // Łowiec. — 1902. — № 11. — S. 134.

Zaproszenie // Łowiec. — 1904. — № 12. — S. 145.

Regulamin popisowego strzelania uczestników Zjazdu łowieckiego, urządzonego przez galicyjskie Towarzystwo łowieckie w dniu 30. czerwca 1902 o godzinie 3. po południu na strzelnicy wojskowej // Łowiec. — 1902. — № 12. — S. 138–139.

Na strzelnicy // Łowiec. — 1904. — № 13. — S. 149–150.

Na strzelnicy // Łowiec. — 1905. — № 14. — S. 166–167.

IX. Zjazd łowiecki // Łowiec. — 1905. — № 14. — S. 161–162.

X. Zjazd łowiecki // Łowiec. — 1906. — № 14. — S. 169–170.

Na strzelnicy // Łowiec. — 1906. — № 11. — S. 143.

XІ. Zjazd łowiecki // Łowiec. — 1906. — № 14. — S. 165–166.

Na strzelnicy // Łowiec. — 1907. — № 14. — S. 167.

Na strzelnicy // Łowiec. — 1908. — № 12. — S. 134–135.

Popisowe strzelanie w Stryju // Łowiec. — 1923. — № 8. — S. 123.

Drugie premiowe strielanie w Stryju // Łowiec. — 1924. — № 8. — S. 118.

Program i regulamin Jubileuszowego Strzelania Premiowego urządzonego przez towarzystwom myśliwych w Rzeszowie w dniu 1. lipca 1908, punktualnie o god 1-ej po południu, na strzelnicy wojskowej // Łowiec. — 1908. — № 13. — S. 155.

Sprawozdanie z popisowego strzelania w Jarosławiu // Łowiec. — 1924. — № 11. — S. 172.

Ogłoszenia // Łowiec. — 1921. — № 3. — S. 2.

Wielkie zawody strzeleckie w Stanisławowie // Łowiec. — 1928. — № 10. — S. 156.

Spraw y towarzystwa // Opiekun zwierząt. — 1892. — № 3. — S. 47.

Najpiękniejsze z podkarpackich łowiectw miełyby zniknąċ z powierzchni ziemi!?? // Łowiec. — 1925. — № 7. — S. 104–105.

Korespondencje // Łowiec. — 1924. — № 10. — S. 124.

Sprawy towarzystwa sprawozdanie z posiedzenia Wydziału M.T.l. w dniu 11. lutego 1929 r // Łowiec. — 1929. — № 5. — S. 78.

Wiec myśliwych // Łowiec. — 1927. — № 3. — S. 35.

Ogłoszenia // Łowiec. — 1931. — № 9. — S. 129.

Z życia myśliwskiego w Samborze // Łowiec. — 1932. — № 22. — S. 287.

Sambor, dnia 19 marca 1937. Lisy nn terenie pow. samborskiego w roku 1936 // Łowiec. — 1937. — № 6. — S. 90.

Korespondencje Sambor, dnia 3 marca 1937. Sprawozdanic z wyniku polowań w powiecie sambоrskim za rok 1936 // Łowiec. — 1937. — № 5. — S. 84.

Gródek Jagielloński, w kwietniu 1934 r. Sprawodzdanie delegata // Łowiec. — 1934. — № 10. — S. 83.

Sprawozdanie myśliwskie // Łowiec. — 1938. — № 15–16. — S. 146.

Otwarcie I. Wystawy Sportowej we Lwowie // Łowiec. — 1927. — № 7. — S. 132.

Z Polskiego Związku Stow. Łowieckich // Łowiec. — 1935. — № 8. — S. 90.

Sprawozdanie z obrad walnego gromadzenia i XXV zjazdu Małopolskiego towarzystwa łowieckiego odbytego dnia 16. czerwca 1926 we Lwowie w sali posiedzeń towarzystwa gospodarczego przy ul. Kopernika 20 // Łowiec. — 1926. — № 7. — S. 101–105.

Проців О. Р. Як організовували по- лювання для гостей у Галичині кін- ця ХІХ–початку ХХ ст. / О. Р. Про- ців / Всеукр. журн. “Лісовий вісник” (травень 2015 р. № 5/44). — С. 5.

Kurs dla straży leśnej i łowieckiej // Łowiec. — 1917. — № 7–8. — S. 60–61.

Oficerska bibljoteka myśliwska w Przemyślu // Łowiec. — 1928. — № 8. — S. 126.

Z Polskiego Związku Stow. Łowieckich Protokół z posiedzenia Wydziału Wykonawczego z dnia 9 lipca 1934 r. // Łowiec. — 1934. — № 17–18. — S. 146–147.

Przyczynek do rez. Rozkazu Komendy wojskowej // Łowiec. — 1928. — № 19. — S. 297.

Wycieczki na Medzynarodową Wystawę Łowiecką w Berlinie //Łowiec. — 1937. — № 12. — S. 182.

Okupacyjne prawo łowieckie // Łowiec. — 1933. — № 21. — S. 248–249.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23

Як цитувати

Проців , О. (2017). ВІЙСЬКОВА СКЛАДОВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ МИСЛИВСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ ГАЛИЧИНИ ПОЧАТКУ ХХ ст. Публічне урядування, (5 (10), 214-223. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/579