ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

приватизація, роздержавлення, соціально-політичні особливості країни, економіка України, державні підприємства

Анотація

У статті проаналізовано позитивні та негативні елементи ета- пів приватизації в Україні, визначено її соціальні, економічні та політичні наслідки. Показано рішення 26 засідання Національної Ради реформ з при- ватизації та нововведення в проекті закону “Про приватизацію державного майна”.

Посилання

Набіль Буда. Головні недоліки ді- ючої системи організації управлін- ня частками державного майна в економіці України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=8559

Чепінога В. Г. Економічна теорія: підручник / В. Г. Чепінога. — К.: Юрінком Інтер, 2011. — 656 с.

Наслідки приватизації в Україні та їх причини в контексті формуван- ня ринку землі [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: http://buklib.net/books/35486/

“Приватизація” Засідання Націо- нальної Ради реформ [Електрон- ний ресурс]. — Режим доступу: http://reforms.in.ua/ua/zasidannyanacionalnoyi-rady-reform/26

Уряд ухвалив новий проект зако- ну про приватизацію [Електрон- ний ресурс]. — Режим доступу; http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23

Як цитувати

Романенко, Є. . ., & Щокін, Р. (2017). ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Публічне урядування, (5 (10), 248-258. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/582

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>