Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління – це науково-практичний журнал, заснований Вищим закладом освіти “Міжрегіональна Академія управління персоналом” у 2003 році.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1173 від 11.04.2024 року.

Журнал видається за рішенням Вченої ради Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Відповідно до постанови Президії ВАК України №1-05/4 від 26.05.2010 і наказу МОН № 326 від 04.04.2018 журнал було включено до Переліку наукових фахових видань України як фахове видання з політичних наук.

Категорія «Б»: відповідно до Наказу МОН України № 320 від 07 квітня 2022 року (додаток 2) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України.

Спеціальності: 052 – Політологія; 281 – Публічне управління та адміністрування.

Мови видання: українська, англійська, німецька, французька, польська.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

DOI: 10.32689/2523-4625
ISSN друкованої версії журналу: 2523-4625
Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління
Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
Google Scholar: Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління

Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузі політології та публічного управління. Журнал зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні. У науковому журналі публікуються тільки оригінальні статті.

Метою журналу є сприяння розвитку наукового потенціалу МАУП, всіх зацікавлених учасників наукового пошуку в галузі політології та публічного управління, розширення простору публічної наукової комунікації та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямами, що розвиваються у МАУП, інформування широкої наукової громадськості щодо нових результатів досліджень та забезпечення їх офіційного визнання, інтеграції вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий простір. Також сприяння оприлюдненню результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються питаннями політології та публічного управління. Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних й прикладних наукових досліджень з політології та публічного управління різних фахівців та сприяє їх актуалізації.

Завданням журналу є підвищення рівня галузі політології та публічного управління, а також створення унікальної науково-практичної платформи для висвітлення актуальних тенденцій і перспектив розвитку політичної науки та міждисциплінарних досліджень з політології та публічного управління, розгляду теоретичних, методологічних та практичних аспектів інноваційних трансформацій у політології та публічному управлінні, аналізу та висвітлення останніх відкриттів, вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.