Редакція

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Семенець-Орлова Інна Андріївна, кандидат політичних наук, доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу, Міжрегіональна Академія управління персоналом
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9227-7426
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204214125
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/17471060,
https://www.webofscience.com/wos/author/record/33311846

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Карасевич Анатолій Олександрович, кандидат філософських наук, професор, професор кафедри соціальних і правових дисциплін, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4261-6386
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/30040056

Кондратенко Олег Юрійович, доктор політичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1905-934X

Лясота ‪Людмила Іванівна, кандидат політичних наук, доцент, член Соціологічної асоціації України
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7153-7137
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204216318
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/43259004

Монолатій Іван Сергійович, доктор політичних наук, професор кафедри політології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8963-774X
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/34444554,
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42927921

Орел Марія Григорівна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9071-5602
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57715001000
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2434769

Пашина Наталія Полікарпівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та міжнародних відносин, Маріупольський державний університет
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2061-4216
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216508812
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/44765834

Шмаленко Юлія Іванівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри соціології, Національний університет «Одеська юридична академія»
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0806-7907
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212606006
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/43319206

Radzik-Maruszak Katarzyna, dr hab, profesor, Fac Polit Sci & Journalism, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2147-0872
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56764568200
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/16393784

Marek Pietraś, prof. dr hab., Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS
E-mail: Pietraś[email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9334-7737

Дакал Алла Василівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3221-353Х
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222624057
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/44348041

Жовнірчик Ярослав Федорович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Національний авіаційний університет
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1378-9923
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194171077
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/34746248

Ковач Валерія Омелянівна, доктор наук з державного управління, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу проблем фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури центру інформаційно-аналітичного та технічного забезпечення моніторингу об’єктів атомної енергетики, НАН України
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1014-8979
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201200408
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/30771633

Копанчук Володимир Олександрович, доктор наук з державного управління, доцент кафедри кримінального права та процесу, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8863-3579
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218620963
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/42841369

Кульгінський Євгеній Анатолійович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри стоматології, Київський міжнародний університет
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3353-432X
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/42398019

Радченко Оксана Олександрівна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0437-6131
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219931614

Твердохліб Олександр Степанович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління у сфері цивільного захисту, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1502-2937
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224507452
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/23817095

Толуб’як Віталій Семенович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління, Західноукраїнський національний університет
E-mail: [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8892-2338
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211469720
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/34683672

Антоніна Козирська, доктор політичних наук, професор, керівник кафедри соціальної і культурної безпеки, Факультет наук про політику і безпеку, Університет Миколая Коперника у Торуні, Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1204-5500
E-mail: [email protected]

Яковлева Лілія Іванівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри соціології,
Національний університет «Одеська юридична академія»
ORCID: 0000-0002-0942-485X
E-mail:  [email protected]