ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗБАР’ЄРНОЇ СФЕРИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЯК ДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-11

Ключові слова:

публічне управління, механізми публічного управління, розвиток освіти, освітня реформа, індивідуалізація, диференціація, інтраіндивідуальний, інтеріндивідуальний.

Анотація

У XXI сторіччі пріоритетним в педагогічній, дидактичній, методичній науках є індивідуалізація навчання. Реалізація такого підходу в освіті потребує впровадження у безбар’єрну сферу простору освіти нових парадигм навчання, а саме: гуманізації, відкритої системи організації навчання, де учитель і учень є співпрацівниками у навчальному процесі, коли для кожного учня з особливими потребами формується особистий індивідуальний стиль навчання. У зв’язку з цим першорядними завданням методичної науки є теоретичне обґрунтування методів та прийомів, відбір позитивного, що накопичене у методиці, перевірене шкільного практикою, і подальше вдосконалення прийомів навчання на міждисциплінарному рівні, яке сприяло б розвиткові особистісних якостей учнів (мотиви навчання, здатність до самоконтролю, до самонавчання) з урахуванням індивідуальних можливостей (пізнавальні здібності, вольові, моральні риси характеру).

Посилання

Василь Герасименко, Софія Буряк, Лариса Горяна «Екологічна освіта допомагає зрозуміти і засвоїти поведінку людини у навколишньому середовищі, сформувати екологічну культуру, як окремих осіб, так і суспільства в цілому». Екологічна освіта юних киян/За матеріалами колегії Головного управління освіти і науки міста Києва // Рідна природа. 2002. № 2. С. 57–59.

Горяна Л.Г Український підручник як засіб формування національної свідомості Українознавство–наука самопізнання українського народу // Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичної конференції». Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства 18-20 жовтня 2001 р./ Загальна редакція Кононенко П.П., наук. ред. упорядн. Ярошинський О.Б.К.: НДІПУ, 2001. С. 191–193.

Горяна Л.Г. Обговорюємо проєкти концепцій шкільної хімічної і біологічної освіти // Біологія і хімія в шк. № 3. С. 37.

Горяна Л.Г. Методика індивідуалізації роботи з підручником на уроках біології. Посібник для практичних робіт для курсистів зі спеціальністю 70704.02 Біологія. К.: КМІУВ, 1999. 52 с.

Горяна Л.Г. Формування мотиваційної сфери учнів під час роботи з підручником на уроках біології в 6–7-х класах загальноосвітніх шкіл. // Збірник наукових праць: педагогічні науки / Редкол: Бібік Н.М. та ін. К.: КМІУВ, 1999. С. 21–30.

Горяна Л.Г. Індивідуалізація роботи з підручником як дидактична проблема. Теоретико-методичні проблеми навчання і виховання. Збірник наукових педагогічні науки. К.: «Фенікс», 2000. 159 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.

Семенець-Орлова, І. А. Державне управління освітніми змінами: наукові категорії, методологія та актуальна проблематика досліджень на основі досвіду України та США. Університетські наукові записки, 2015. (1), 302–311.

Семенець-Орлова, І. А. Результативне лідерство в процесі управління освітніми змінами. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління, 2015. (4), 107–112.

Semenets-Orlova, I., Shevchuk, R., Plish, B., Grydiushko, I., & Maistrenko, K. Innovative approaches to development of human potential in modern public administration. Economic Affairs, 2022. 67(4s), 915–926.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

СИДОРЕНКО, С. (2023). ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗБАР’ЄРНОЇ СФЕРИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЯК ДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління, (5(71), 87-92. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-11

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають