“RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES ON ELECTRONIC DEMOCRACY” ЯК ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ОРІЄНТИР НЕТОКРАТИЧНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-12

Ключові слова:

рекомендації, постулати, принципи, електронна демократія, нетократія, нетократичне публічне управління.

Анотація

У статті розглянуто Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо електронної демократії. Зʼясовано, що документ покликаний сформувати ключові напрями і стандарти розвитку електронної демократії в інформаційному суспільстві. Проаналізовано основні постулати е-демократії, окреслені в Рекомендаціях, як глобалізаційні орієнтири щодо формування нетократичного публічного управління. Визначено важливість та необхідність підтримки електронної демократії як невідʼємної складової модерних процесів в інформаційному суспільстві, яке підтримує традиційні та формує низку інноваційних механізмів та інструментів, корисних для застосовування в новітніх демократичних процесах. Встановлено, що поділ електронної демократії на сектори, відповідно до Рекомендацій (е-парламент, е-законодавство, е-голосування, е-юстиція, е-медіація, е-екологія, е-вибори, е-референдум, е-консультації тощо) передбачає участь громадян на всіх рівнях державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних засобів і технологій, що є свідченням розвитку нетократичного публічного управління. Разом з тим, акцентовано, що електронну демократію не варто розглядати як окрему політику поза політикою демократизації як такої, оскільки існування електронної демократії можливе виключно за наявності безпосередньої демократії. Окреслено низку принципів, рекомендованих Комітетом міністрів Ради Європи державам-членам, запровадження або вдосконалення яких сприятиме як розвитку власне електронної демократії, так і формування ефективного нетократичного публічного управління (принцип електронної підтримки демократії; принцип поширення демократичних цінностей; принцип звʼязку електронної демократії з урядуванням; принцип поваги та впровадження основних прав і свобод людини; принцип посилення громадської; принцип всеохопності; принцип залучення молоді за допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій до демократичних процесів; принцип отримання вигоди від електронної демократії; принцип довіри тощо).

Посилання

Войнова Е.О. Електронна демократія: трансформація осмислення. Політичне життя. 2021. № 2. С. 21–29.

Гедікова Н.П. Демократія та електронна демократія: сутність, стан, перспективи розвитку. Політикус. 2021. № 3. С. 37–42.

Дубас О. Електронна демократія: сутність і перспективи розвитку в Україні. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2011. № 1. С. 187–190.

Кохалик Х. Світовий досвід впровадження електронної демократії: проблеми та досягнення. Ефективність державного управління. 2015. № 42. С. 169–174.

Мєзєнцев А.В. Електронне урядування, електронна демократія – підходи до визначень. Теорія та практика державного управління. 2015. № 1. С. 64–69.

Міносян А.С., Чорна Н.В., Коршунова І.П. Електронна демократія в сучасному світі: досягнення та проблеми. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського. 2011. № 2. С. 167–172.

Саркісова К. Електронна демократія як форма політичної комунікації в сучасному суспільстві. Політичний менеджмент. 2007. № 1. С. 66–74.

Bard A., Soderqvist J. Netocracy: The New Power Elite and Life after Capitalism. New Jersey: Pearson FT Press, 2002. 288 р.

Castells M. The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model. Oxford : Oxford University Press, 2002. 216 р.

Dahl R.A. Democracy and its critics. New Haven: Yale University Press, 1989. 397 р.

Recommendation of the Committee of Ministers to member states on electronic democracy. 2009. URL: https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance /Activities/KeyTexts/Recommendations/Recommendation_CM_Rec2009_1_en_PDF.pdf.

Storozhenko L., Ignatenko O., Yaroshovets T., Antypenko I., Vlasenko V. E-democracy in the context of the information society: prospects, challenges and opportunities. Amazonia Investiga. 2023. Vol. 12. № 70. Р. 63–77. URL: https://doi.org/10.34069/AI/2023.70.10.6)/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

СТОРОЖЕНКО, Л. (2023). “RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES ON ELECTRONIC DEMOCRACY” ЯК ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ОРІЄНТИР НЕТОКРАТИЧНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління, (5(71), 93-99. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-12