ПУБЛІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-14

Ключові слова:

публічний маркетинг, сталий розвиток, територіальні громади, інвестиційна привабливість, публічне управління.

Анотація

Сучасний світ стикається зі складними проблемами, пов’язаними із забезпеченням сталого розвитку територіальних громад. У цьому контексті роль публічного маркетингу визначається як ключова для впровадження стратегій, спрямованих на сталість і розвиток громад. Аналіз теоретико-методологічних аспектів цієї взаємодії видається надзвичайно важливим для розуміння та подальшого розвитку цього напрямку. Необхідно вирішити проблему визначення оптимальних стратегій публічного маркетингу для досягнення сталого розвитку територіальних громад, враховуючи специфіку їхнього функціонування та взаємодії з різними соціоекономічними чинниками. Мета статті полягає в розкритті та систематизації теоретико-методологічних аспектів публічного маркетингу в контексті сталого розвитку територіальних громад. Об’єктом є система публічного маркетингу, застосована до територіальних громад, а предметом – теоретико-методологічні підходи до визначення стратегій сталого розвитку в контексті публічного маркетингу. У роботі використано аналіз літератури, вивчення вітчизняних та зарубіжних досліджень у галузі публічного маркетингу та сталого розвитку. Авторка систематизувала існуючі теоретичні підходи до розуміння публічного маркетингу в контексті сталого розвитку територіальних громад. Визначено ключові принципи та інструменти, що можуть бути застосовані для досягнення сталого розвитку на місцевому рівні. У результаті дослідження встановлено, що ефективне використання публічного маркетингу в системі сталого розвитку територіальних громад залежить від розробки індивідуалізованих стратегій, адаптованих до конкретних умов та потреб громад. Рекомендується впровадження розроблених стратегій у практику адміністративно-територіальних одиниць з метою підвищення ефективності розвитку та покращення якості життя громадян.

Посилання

Угоднікова О.І. Застосування механізмів публічного маркетингу для розвитку сфери туризму та готельного господарства // Сімдесят другі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки /21-22.02.2023/ URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-4488/

Дейнега, О., & Дейнега, І. Маркетинг як інструмент розвитку потенціалу послугової діяльності територіальних громад. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. 2020. URL: https://doi.org/10.36074/2663-4139.12.03

Пиртко М. С. Маркетинг як інструмент розвитку територій об’єднаних громад / М. С. Пиртко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 4. С. 63–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_4_13

Тєлєтов О. С. Перспективи маркетингу в публічному управлінні об’єднаними територіальними громадами [Електронний ресурс] / О. С. Тєлєтов // Тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України» (16–18 грудня 2021 р.). Хмельницький : ХНУ, 2021. С. 115–118. URL: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9969

Дроб’язко І. М. Можливості використання маркетингових технологій у діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / І. М. Дроб’язко // Державне будівництво. 2007. № 1(2). URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/DeBu_2007_1(2)__29.pdf.

Маркетинг у публічному управлінні : монографія / Є. В. Ромат, Ю. В. Гаврилечко. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 288 с.

Ханик Ю.-Б. Р. Публічний маркетинг: класифікація, алгоритм проведення та формування загальної системи. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 142–146. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.142

Дегтярьова І. О., Інновації в державному і муніципальному управлінні як необхідна умова соціально-економічних досягнень в сучасній Україні. – [Електронний ресурс]. URL: http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ PublicAdministration/vol1/5-11 .pdf

Шашина М. В. Сучасна траєкторія інноваційного розвитку з урахуванням регіональних та соціально-економічних аспектів / М. В. Шашина. // Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_4_42

Збираник Ю. В. Теоретичні аспекти планування маркетингових комунікацій у діяльності органів публічного управління / Ю. В. Збираник // Теорія та практика державного управління. 2017. Вип. 3. С. 125–132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2017_3_19

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

УГОДНІКОВА, О. (2023). ПУБЛІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління, (5(71), 109-114. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-14