ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-16

Ключові слова:

фізична культура, спорт, міжнародне регулювання, спортивне законодавство, міжнародні спортивні організації, олімпійські ігри, здоров’я населення, глобальне спортивне співробітництво, публічне управління.

Анотація

Стаття присвячена впливу фізичної активності на здоров’я населення і важливість її розвитку та регулюванню на міжнародному рівні. Автори наголошують на значенні фізичної культури як ключового чинника збереження здоров’я, аналізують проблеми України в контексті здоров’я та тривалості життя населення у порівнянні з іншими країнами. Стаття також розглядає історію та еволюцію міжнародного спортивного руху, включаючи важливість Олімпійських ігор та вплив міжнародного спорту на міжнародні відносини та політику. Акцент робиться на необхідності розвитку та регулювання фізичної культури та спорту на міжнародному рівні. Стаття також розглядає особливості міжнародного законодавства в області спорту, аналізуючи різні міжнародні угоди та конвенції. Вона підкреслює важливість гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами для забезпечення ефективного розвитку спортивної індустрії. Автори пропонують рекомендації щодо поліпшення міжнародної співпраці та участі України в міжнародних спортивних організаціях. Висновки статті відзначають велике значення інтеграції України в глобальний спортивний контекст, з метою підвищення якості життя населення та просування здорового способу життя. Також акцентується на стратегіях розвитку спорту на місцевому та національному рівнях, обговорюється роль уряду, громадських організацій та приватного сектору у популяризації фізичної активності. Автори наголошують на необхідності залучення інвестицій у спортивну інфраструктуру та освіту, а також на необхідності створення інклюзивних спортивних програм, які б враховували потреби всіх верств населення, створенні сприятливого інвестиційного клімату. Підсумовуючи, стаття висвітлює комплексний підхід до розвитку фізичної культури та спорту як засобу покращення здоров’я і соціального благополуччя. Наголошується на значенні міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. Автори висловлюють переконання, що така співпраця на міжнародному рівні є ключовим елементом у розв’язанні глобальних проблем здоров’я та підвищенні якості життя населення. Автори закликають до активнішої участі України в міжнародних спортивних ініціативах та розвитку внутрішньої спортивної політики, яка відповідала б світовим стандартам. Висновки статті наголошують на потенціалі фізичної культури як засобу досягнення соціальної єдності та міжнародного порозуміння.

Посилання

Курчаба т. М. Проблеми методологічного аналізу соціології спорту у контексті аналізу спорту як соціального url: феномена https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/5784/1/%d0%9a%d1%83%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%b1%d0%b0%20%d0%a2.%20%d0%9c..pdf

Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду: міжнародний документ, прийняття 26.06.1945р., Організація Об’єднаних Націй. URL: https://www. un.org/en/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of-justice

Правила гри у футбол. URL: https://uaf.ua/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B8-2023-2024.pdf

Nafziger J. A. R. Lex Sportiva: What is Sports Law R. Shakeman et al. TMC Asser Press. 2012. P. 53–123.

Балабан С.М. Публічне адміністрування сферою фізичної культури та спорту. дис. канд. юрид. наук. за спеціальністю 12.00.11. Дніпро. 2017. 207 с.

Василенко М.Д. Становлення спортивного права в Україні як галузі юридичної науки в контексті розвитку міжнародного спортивного права. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2017. Вип. 78. С. 34–40. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/9052

Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Української Прем’єр-Ліги сезону 2021/22 від 3 червня 2021 р. : затверджено. Загальні збори Учасників Української Прем’єр-Ліги. URL: https://uaf.ua/files/Регламент%20УПЛ%202021-2022.pdf

Статут Громадської спілки «Українська асоціація футболу» від 16 червня 2017 р.: затверджено / Установчі збори Громадської спілки «Федерація футболу України». URL: https://uaf.ua/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20 %D0%A3%D0%90%D0%A4%202020.pdf, с. 11

Камінська В. В. Міжнародно-правовий механізм формування та реалізації публічної політики у сфері фізичної культури і спорту: проблеми та перспективи механізми публічного управління. Вип. 2. Том 33(72). 2022. URL: https://doi.org/10.32838/tnu-2663-6468/2022.2/07

Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду: міжнародний документ, прийняття 26.06.1945 р., Організація Об’єднаних Націй. URL: https://www. un.org/en/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of-justice

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

ЧОКЛЯ, О., & ФАЛЬКОВСЬКИЙ, А. (2023). ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління, (5(71), 121-126. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-16