ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-18

Ключові слова:

вебресурси, вебдизайн, глобальний простір, графічні редактори, електронні комунікації, теорія поколінь, хмарні технології, цифровий етикет, цифрове середовище, цифрові комунікації.

Анотація

Дана публікація присвячена такій актуальній на даний час проблемі – ролі та значенню цифрових комунікацій в глобальному просторі, а також тому впливові, що вони виявляють на діяльність органів місцевого самоврядування. Так, авторами тлумачиться насамперед поняття «цифрові комунікації», звертаючись насамперед до Закону України «Про електронні комунікації» знайомлять з такими поняттями, як «електронна комунікаційна мережа», «електронна комунікаційна мережа загального користування», «електронна комунікаційна послуга», «електронна комунікація (телекомунікація, електрозв’язок)». Теорія поколінь дозволила авторам звернути особливу увагу на поняття «цифрова людина» (human digital), для якої цифрові комунікації та технології стали вагомою частиною життєдіяльності. Зокрема з-поміж характерних ознак представників покоління Z є такі: фіджитал-технології, персоналізація, практичність, синдром втраченої вигоди, прихильність до віртуальної економіки, вмотивованість, діяльність за принципом «Зроби сам!» Це покоління завдяки новітнім технологіям ведуть комунікації в цифровому середовищі на різних рівнях, а саме: міжособистісному, груповому та масовому. Здійснено аналіз процесу створення та функціонування вебресурсів. Було описані відмінності вебресурсів за такими класифікаційними ознаками, як: доступність сервісів, фізичне розміщення та схема надання інформації. З’ясована мета використання хмарних технологій, роль та значення вебдизайну та графічних редакторів, місце та призначення в цифровому середовищі спеціального цифрового етикету, виокремлені базові принципи, насамперед такі, як: демонстрація позитивного ставлення; дотримання принципу субординації; симетрія; дотримання особистих кордонів; зручність та економія ресурсів; пошановування традицій; конвенційність, принцип домовленості; принцип безпеки; змінності, а також принцип «Різний етикет – в різних співтовариствах». Проаналізовано, як здійснюється захист вебресурсів та забезпечується інформаційна безпека, а також яким чином можна використати IT-технології в публічній сфері. Звертають особливу увагу автори також і на розвиткові електронного урядування, що забезпечує створення ефективних, підзвітних, стійких та інклюзивних інституцій на всіх рівнях, що передбачено Цілями сталого розвитку.

Посилання

Бурачек І. В., Ярмолюк Д.І., Верстова В. Я. Покоління Z на вітчизняному ринку праці: Економіка та суспільство. Менеджмент. Випуск №6, 2021. URL: http://surl.li/njhkp.

Денисенко М. П., Давиденко Н.В. Теорія поколінь та який її вплив на сучасний бізнес: Економіка та держава. 2020. № 1. С. 46–49. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4485&i=7.

Закон України «Про електронні комунікації» (Із змінами, внесеними згідно із Законами): Верховна Рада України. Законодавство України. URL: http://surl.li/psbce.

Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове. [пер. з англ., ред. О. Грищенко]. К.: «К.І.С.»; «АНОД», 2000. 192 с.

«ТИЖДЕНЬ» – інтерактивна навчальна програма з Історії України. URL: http://week.dp.gov.ua/.

Howe Nei, Strauss William. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow & Company. 1991. URL: http://surl.li/psazf.

Miller D. Social Media in an English Village Or how to keep people at just the right distance. London: UCL Press, 2016. URL: http://surl.li/ngpix.

Prensky M. Digital Immigrants, Digital Natives, On the Horizon, Vol. 9 № o. 5. October 2001. MCB University Press, pages 1–6. URL: http://surl.li/lvfzo.

The Generations Manifesto: Harvard Business Reviw. URL: https://hbr.org/2009/07/today-incapitalism-20-1 .

UCL Anthropology: Facebook. URL: https://www.facebook.com/whywepost.

Why We Post: UCLPRESS. URL: https://www.uclpress.co.uk/collections/series-why-we-post.

Why we post: The anthropology of Social Medi: UNICEF. URL : https://agora.unicef.org/course/info.php?id=3915.

Government Survey 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development With addendum on COVID-19 Response. URL : http://surl.li/psati.

Detailed infographics. URL: http://surl.li/psaps.

Danyliuk М, Dmytryshyn М., Tetyana Goran Т. Digitisation of Ukraine in Terms of Public Electronic Services’ Distribution. Scientific Horizons, 2021, Vol. 24, № 7. URL: http://surl.li/psbtv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

ШУПТА, І., & ДЕМ’ЯНОВ, О. (2023). ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління, (5(71), 133-141. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-18