ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА НОВИЙ ТРЕНД ЙОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-3(36)-1

Ключові слова:

ідеологія еколюдиноцентризму, людський капітал, кращі людські якості, цифрова діагностика якостей, факторно-критеріальна кваліметрія, самопізнання власного Я, культура системного управління освітою за кінцевими результатами.

Анотація

Анотація. Розкривається актуальність проблеми покращення людського капіталу в трьох аспектах: на планетарному, національному, особистому рівнях. Це пов’язано, в першу чергу, з необхідністю відведення від людства загроз кліматичної, соціальної, інформаційної катастроф (а також пандемій), виникнення і наближення яких залежить від людської діяльності. Корисність будь-якої діяльності, в свою, чергу, обумовлюють відповідні людські якості, серед яких виокремлюються кращі. Особливість останніх автори пов’язують з двома органічно взаємозалежними наслідками поведінки кожної людини: у своїх інтересах і одночасно в інтересах суспільства і навіть людства. При цьому «свої інтереси» розглядаються як задоволення вищої потреби – потреби в самореалізації особистості у всіх сферах життєдіяльності (але з обов’язковим урахуванням інтересів інших людей). Для визначення конкретних кращих людських якостей використана технологія соціологічного опитування з позицій «споживачів» на різних рівнях: особистісному, національному і планетарному. Відокремлене дві ключові якості із всіх кращих, до яких віднесли аналітико-пізнавальну активність (АПА) і загальнолюдську мораль (ЗЛМ). Перша забезпечує сформованість потреби в постійному розвитку через неперервне оновлення і засвоєння знань та вмінь на рефлексивному рівні. Друга є базовою для інших кращих людських якостей, включаючи людяність, доброзичливість, лояльність, толерантність (безконфліктність), відповідальність, вміння працювати в команді та ін. Розкрито технологічну сутність формування кращих людських якостей в системі освіти на основі цифровізації освітнього процесу в закладах освіти за допомогою факторно-критеріальної кваліметрії із галузі нечіткої математики. Підкреслюється, що все зазначене вище у своєї сукупності визначає Нову стратегію покращення людського капіталу в інтересах як окремої особистості, так суспільства і всього людства. Реалізується ця стратегія завдяки втіленню ефективного менеджменту в системі освіти шляхом витіснення діючої культури адміністративного тиску (КАТ). Поступова заміна її на культуру системного управління (КСУ) за кінцевими результатами здійснюється через виміри цих результатів і інтерпретації їх у вигляді певних індексів. Саме позитивна динаміка цих індексів і визначає результуючу освітню діяльність. Розглядається ситуація, коли розвитку і навіть існуванню людства на сьогодні є певні загрози, відведення яких буде залежить від здатності освіти виконати своє призначення стосовно покращення людського капіталу. Пропонуються основні технологічні напрями такого покращення через формування кращих людських якостей в рамках нового гуманізму, що пов’язано зі сприянням самореалізації особистості одночасно в інтересах суспільства і людства.

Посилання

Печчеи Аурелио. Человеческие качества. Київ: Прогрес, 1980. 302 с.

Щекин Г.В. Утро тысячелетия… Каким будет вечер? Персонал, № 10, 2001.

Інтерв’ю з Богданом Гаврилишиним. Нація має майбутнє, якщо є план на завтра, Віче, 2016, № 1-2. С. 28–29.

Гейтс Білл. Як відвернути кліматичну катастрофу. Де ми зараз і що нам робити далі. Пер. з англ. Юлія Костюк. К.: Лабораторія, 2021. 240 с.

Куан Ю. Лі. Із третього світу в перший. Історія Сингапуру: 1965–2000. Пер. з англ. Є. Сагайдака. К: Видавнича група КМ-БУКС, 2016. 760 с.

Харарі Ювал Ной. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього/ 3-е видання, виправлене. Пер. з англ. Я. Лебеденка. Харків: «Клуб сімейного дозвілля», 2020. 543 с.

Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция, Київ, 2016. 172 с.

Дагого Олтрейд. Нове мислення. Від Айнштайна до штучного інтелекту: наука і технології, що змінили наш світ. Пер. з англ. І. Возняка. Х.: Віват, 2021. 368 с.

Скотт Гелловей. Посткорона. Від кризи до нових можливостей. Пер. з англ. А. Акуленко. К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2021. 240 с.

Скотт Кауфман. За межами піраміди потреб. Новий погляд на самореалізацію. Пер. з англ. Анна Марховська. К: Лабораторія, 2021. 400 с.

Елісон Г., Блеквілл Р.Д., Вайн Е. Куан Ю. Лі. Роздуми великого лідера про майбутнє Китаю, США та світу. Пер. з англ. О. Лобастової. К.: Вид. група КМ – БУКС, 2018. 224 с.

Помиткін Е.О. Духовний потенціал особистості: психологічна діагностика, актуалізація та розвиток; посібник. К. «Внутрішній світ», 2015. 144 с.

Дмитренко Г.А., Головач Н.В., Згалат-Лозинська Л.О. Стратегія розвитку людства. Новий гуманізм в освіті; науково публіцистичне видання / За заг. ред. Г.А. Дмитренка. К.: ДКС-Центр, 2021. 258 с.

Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст; навч. посібник / Г.А. Дмитренко, О.Л. Ануфрієва, Т.І. Бурлаєнко, В.В. Медведь. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2016. 336 с.

Головач Н.В., Дмитренко Г.А. Системне формування нового покоління нації: гуманістичний контекст. Монографія. К.: ДКС – Центр, 2019. 352 с.

Драккер Питер Ф. Управление, нацеленное на результат. Київ, 1994. 200 с.

Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст: колективна монографія. За заг. ред. Г. А. Дмитренка. К.: ДКС-Центр, 2020. 512 с.

Семенець-Орлова, І. А. Сучасні тенденції управління актуальними освітніми змінами на прикладі зарубіжного досвіду. Університетські наукові записки, 2014. (1), 219–226.

Семенець-Орлова, І. А. Державне управління освітніми змінами: наукові категорії, методологія та актуальна проблематика досліджень на основі досвіду України та США. Університетські наукові записки, 2015. (1), 302–311.

Семенець-Орлова, І. А. Результативне лідерство в процесі управління освітніми змінами. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління, 2015. (4), 107–112.

Cеменець-Орлова, І. А. Нормативно-правове забезпечення освітніх змін в Україні. Теорія та практика державного управління, 2017. (3), 91–100.

Semenets-Orlova, I. Osvita dlya demokraty’chnogo gromadyanstva/osvita z prav lyudy’ny’yak zasib formuvannya kul’tury’gromadyans’ kosti [Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education as a means of forming of the culture of citizenship]. Civic competences in vocational education of civil servants and local government officials, 2016. 66–87.

Semenets-Orlova, I., Klochko, A., Tereshchuk, O., Denisova, L., Nestor, V., & Sadovyi, S. Special Aspects of Educational Managers’ Administrative Activity under Conditions of Distance Learning. Journal of Curriculum and Teaching, 2022. 11(1), 286–297.

Semenets-Orlova, I. А. Public management of educational changes: problems and contraditions. Аспекти публічного управління, 2016. 4(4-5), 5–11.

Semenets-Orlova, I. A. Derzhavne upravlinnia osvitnimy zminamy v Ukraini: teoretychni zasady [Public Administration of Educational Change in Ukraine: Theoretical Foundations]. Kyiv: USTON, 2018.

Strigul, M., Khomeriki, O., Yahodzinskyi, S., Romanenko, Y., Semenets-Orlova, I., & Lyasota, L. Peculiarities of development and dynamics of economism and the commercialization of Ukrainian higher education. 2019.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18

Як цитувати

Дмитренко, Г. А., Головач, Н. В., Згалат-Лозинська, Л. О., & Семенець-Орлова, І. А. (2023). ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА НОВИЙ ТРЕНД ЙОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ОСВІТИ. Публічне урядування, (3 (36), 6-17. https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-3(36)-1

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають