Редакція

Головний редактор:

 

Семенець-Орлова Інна Андріївна, кандидат політичних наук, доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу, Міжрегіональна Академія управління персоналом.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9227-7426
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204214125

Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KJATsFYAAAAJ&hl=uk&oi=sra

 

Члени редакційної колегії:

Акімова Людмила Миколаївна, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університет водного господарства та природокористування.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2747-2775
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189041078
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?user=h31R5lsAAAAJ&hl=ru

Вендт Ян Анджей, доктор хабілітований наук про Землю у сфері географії, професор, заступник директора з питань науки та розвитку Інституту океанографії та географії Гданського університету (Польща).
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1712-4926
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190426820

Гурковський Володимир Ігорович, доктор наук з державного управління, перший заступник директора ВГО “Центр дослідження проблем публічного управління”.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2021-5204
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216396839&origin=recordPage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57214792536&zone=
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dkGEvlAAAAAJ

Дацій Надія Василівна, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Київського національного лінгвістичного університету.
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219854973&zone=

Драган Іван Олександрович, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського державного технологічного університету.
ORCID: https://orcid.org/0000‐0002‐5716‐1273
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57915724800 

Карташов Євген Григорович, доктор наук здержавного управління, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін, Інститут менеджменту та психології Національної академії педагогічних наук України.
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217682934
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85135040351&origin=AuthorNames List&txGid=9a5029301ced125345451039778df672&isValidNewDocSearchRedirection=false 

Кіслов Денис Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, член-кореспондент Української Академії Наук, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом.
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57225151863&zone=

Крюков Олексій Ігорович, доктор наук з державного управління, професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6335-5429
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=58033267300&zone=
Google Academy: https://scholar.google.com/citations?user=-QmtRVgAAAAJ&hl=ru

Лопушинський Іван Петрович, доктор наук з державного управління, професор, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7460-7476
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57210551642&zone=
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RYYIJuoAAAAJ&hl=uk&oi=ao&nbsp

Мішель Маффесолі, професор університету ім. Рене Декарта/Сорбонна — Париж V (Париж, Французька республіка).
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507761645&zone=

Новаченко Тетяна Василівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України.
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7306-0712
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216564636&zone=
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=QsLjvJwAAAAJ

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0758-346X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57189039542&zone=
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2dzHkEsAAAAJ&hl=ru

Половцев Олег Валентинович, доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4736-6133
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6508191477&zone=
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wfmXVjAAAAAJ

Радченко Олександр Віталійович, доктор наук з державного управління, професор, професор Університету Яна Длугоша в Ченстохові (Польща).
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0437-6131
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219931612&zone=

Сіцінська Майя Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор кафедри філософії та політології Національного університету державної податкової служби України.
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57221477453&zone=

Родченко Лариса Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, Заслужений діяч науки і техніки України.
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209973788&zone=

Якимчук Аліна Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5038-5215
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196481306
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?user=r_ohepQAAAAJ&hl=uk

Адам Адріан Останек, доктор наук, доктор габілітований, професор Військового технологічного університету (Республіка Польща).
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0801-811X   
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57429511700

Агнешка Шпак, доктор габілітований, професор кафедри міжнародної безпеки Інституту досліджень безпеки, Торунь (Республіка Польща).
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7601-1230
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55146586200

Мартін Бельтран Соседо, доцент юридичного факультету Автономного Університету Сан-Луїс-Потосі (Мексика). 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9460-1936

Антоніна Козирська, доктор політичних наук, професор, керівник кафедри соціальної і культурної безпеки, Факультет наук про політику і безпеку, Університет Миколая Коперника у Торуні (Республіка Польща)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1204-5500