Порядок рецензування статей

Положення
з питань рецензування наукового збірника «Публічне урядування»

Порядок рецензування публікацій

Наукові статті, що надійшли до редакції наукового збірника «Публічне урядування»  проходять процедуру рецензування (із забезпеченням анонімності особи рецензента).

У рецензії повинні бути висвітлені наступні питання:

  • чи відповідає зміст статті заявленої в назві теми;
  • наскільки стаття відповідає сучасним досягненням науково-теоретичної думки;
  • чи доступна стаття читачам, на яких вона розрахована, з точки зору мови, стилю, розташування матеріалу, наочності таблиць, діаграм, малюнків тощо;
  • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної з даного питання літератури; в чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором;
  • висновок про можливість опублікування даних рукописів у збірнику: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених рецензентом недоліків» або «не рекомендується».

Рецензент залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці видання.

Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті.