ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА ЯК ІНСТИТУЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ «GOVERNANCE»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-3(36)-4

Ключові слова:

торгово-промислова палата, інститут, інституція, підприємницька інфраструктура, некомерційна публічна корпорація, система публічного управління «governance».

Анотація

Анотація. Мета роботи. Повномасштабна російська агресія зумовлює необхідність відновити втрачений економічний потенціал на основі розвитку підприємництва, яке значною мірою опирається у своїй діяльності на торгово-промислові палати. Останні мають стати одними із основних суб’єктів економічного відновлення держави. Виконання цього завдання стає можливим у разі конструктивної співпраці органів публічного управління та адміністрування з громадськими організаціями в рамках системи публічного управління «governance», яка є зразковою для України. На сьогодні ми ще не отримали всебічного розгляду публічно-управлінського аспекту взаємодії торгово-промислових палат та органів публічного управління та адміністрування. У той же час інтерес до цієї взаємодії знову набуває актуальності у зв’язку із завданнями публічно-управлінської влади відбудувати економіку України, спираючись на ефективну модель взаємодії з підприємницькими структурами та їх бізнес-об’єднаннями. Мета дослідження полягає у наданні всебічної характеристики торгово-промислової палати як інституції та структурного елемента системи «governance». Методологія. Потреби корекції та налагодження публічно-управлінських процесів відповідно до нових завдань потребують їх теоретичного обгрунтування та відповідного теоретико-методологічного апарату з теорії публічного управління, адміністративного права, економіки, соціології. Реалізація цього дослідження буде опиратись також на понятійний апарат теорії нового інституціоналізму, серед аналітичних інструментів якої є поняття «інститут» та «інституція». Наукова новизна полягає у наданні розгорнутої характеристики торгово-промислової палати як інституції громадянського суспільства, яка виконує функції структурного елемента зразкової для України моделі публічного управління «governance». Висновки. Всебічний розгляд торгово-промислової палати як інституції громадянського суспільства та елемента системи (моделі) публічного управління «governance» дають підстави вважати цю громадську структуру унікальним елементом самоорганізації підприємництва. Вона «по вертикалі» представляє інтереси всіх рівнів підприємництва – малого, середнього та великого. А «по горизонталі» охоплює своєю діяльністю усі сфери підприємництва – промисловість, внутрішню та зовнішню торгівлю, сільське господарство, фінансову систему, сферу послуг.

Посилання

Баштанник О. Концептуальні засади визначення феномену спроможності в сучасній методології дослідження державного управління. Публічне управління та місцеве самоврядування. 2023. 2, 10–18, doi: https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-2-2

Квітко В., Чумаченко І. Підприємництво в Україні часів незалежності. Молодий вчений: № 1 (77) (2020). URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/3624/3588

Козловський С.В., Синєгуб . П. С. Порівняльний аналіз діяльності бізнес-спільнот в Україні // The 7th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (August 1–3, 2022). Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. 298 p.

Лібанова Е., Романюк С. Концептуалізація полісуб’єктного управління в соціальних відносинах. Демографія та соціальна економіка. 2023, № 3 (53). С. 33–53.

Обушна Н. І. Особливості категоріального апарату інституціональної теорії у площині державного управління. Менеджер. 2016. № 1. С. 40–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2016_1_8

Шаульська Г. М. Сучасні західні управлінські моделі. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 3. С. 111—116.

Bashtannyk O. Paradigmatic foundations of research and functioning of institutions in the context of implementation of state power and political government. Worldview explications of modernism and postmodernism : Scientific monograph. Riga, Latvia :

Baltija Publishing, 2023. 310 p. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-357-6-1

Friedman M. Economic Freedom, Human Freedom, Political Freedom. Delivered November 1, 1991. URL: https://www.calculemus.org/lect/07polgosp/frlect.pdf

OECD. Governance in the 21st Century. OECD Publishing, Paris, 2001. URL: https://doi.org/10.1787/9789264189362-en

Modelo tridimensional da matriz intitucional como ferramenta metodolóxica para deseñar cambios instit ucionais / Dzvinchuk D.I. and other. Revista Galega de Economia. 2020. Vol. 29. № 1. pp. 1–15. DOI: https://doi.org/10.15304/rge.29.1.6236.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18

Як цитувати

Кудлик, Н. М., & Молодцов, О. В. (2023). ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА ЯК ІНСТИТУЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ «GOVERNANCE». Публічне урядування, (3 (36), 35-43. https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-3(36)-4