РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ЗАСТОСУВАННІ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-3(36)-5

Ключові слова:

державне регулювання, проєкт національного стандарту, розбудова харчоблоків закладів освіти, містобудівна діяльність, моделі організації харчування, територіальні громади, директиви ЄС.

Анотація

Анотація. Метою роботи є аналіз відповідності проекту нормативного документу ДСТУ «Настанова з проектування при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті приміщень харчоблоків закладів освіти (закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти) і дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Моделі організації харчування» (розробник ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД») міжнародним вимогам, чинній нормативно-правовій базі України з державного регулювання містобудівної діяльності. Наукова новизна. У роботі встановлено відповідність розробленого ДСТУ «Настанова з проектування при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті приміщень харчоблоків закладів освіти (закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти) і дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Моделі організації харчування» міжнародним вимогам, чинній нормативно-правовій базі України з державного регулювання містобудівної діяльності. Висновки. На тлі застарілої чинної нормативно-правової бази містобудівного, санітарного та освітнього законодавств, що регулює зазначену сферу і гальмує запровадження інноваційних підходів, створено новий, національний стандарт України, який направлений на сучасне і спроможне матеріально-технічне забезпечення харчоблоків закладів освіти в Україні. Зазначеним проектом ДСТУ передбачається будівництво харчоблоків шкіл нового типу, в тому числі великої потужності, що дасть можливість централізовано забезпечувати харчуванням учнів школи і сусідніх шкіл та уможливити доступ до здорової їжі усіх учасників освітнього процесу, що відповідає положенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і слугує оптимізації використання площ будівель харчоблоків, трудових ресурсів, енергоносіїв тощо, що в цілому матиме економічний ефект, і є ефективним інструментом державного регулювання господарської діяльності територіальних громад.

Посилання

Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі: Указ Президента України від 25.05.2020р. №195/2020[Електроннийресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text

Про затвердження плану заходів з реформування системи шкільного харчування: розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 1008-р [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1008-2020-%D1%80#Text

Сайт національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» «Повідомлення про розроблення національних стандартів» [Електронний ресурс]. URL: http://uas.gov.ua/standardization/rozrobkata-skasuvannia/povidomlennia-pro-rozroblennianatsion

Регламент європейського парламенту і ради (ЄС) 852/2004 від 29.04.2004 р. «Про гігієну харчових продуктів» [Електронний ресурс]. URL: http://uas.gov.ua/laws/show/984_002-04#Text

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

Посібник для проектувальників та архітекторів «Харчоблоки в закладах освіти» [Електронний ресурс]. URL: https: //decentralization.gov.ua/uploads/library/file/808/posibnyk_harchoblok.pdf

Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів: ДСаНПіН 2.3.-185-2013 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-13#Text

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти:СР №2205-2020 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/305-2021-%D0%BF#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18

Як цитувати

Махнюк, В. М., Махнюк, В. В., Васильєва, О. І., & Шпак, І. І. (2023). РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ЗАСТОСУВАННІ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ). Публічне урядування, (3 (36), 44-52. https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-3(36)-5

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають