ПРО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-2224-2022-1(29)-6

Ключові слова:

коефіцієнт, трансформація, ресурси, ефективність, управління, громада, результати.

Анотація

Вітчизняне публічне управління на рівні територіальних громад сьогодні зустрілося з проблемою забезпечення результативного і ефективного виконання своїх функцій щодо суспільних трансформацій в процесі місцевого економічного розвитку. Мета роботи. Обґрунтування і апробація для органів місцевого самоврядування таких індикаторів для оперативного оцінювання ефективності їх управління діяльністю ТГ, які б демонстрували реальний зв’язок між результатами місцевого економічного розвитку і вкладу в цей розвиток органу публічного управління. Методологія. У статті досліджено сутність відомих підходів і показників результативності функціонування територіальної громади та оцінок ефективності управління її функціонуванням органом місцевого самоврядування, на основі чого запропоновані такі нові індикатори, як коефіцієнт трансформації ТГ і коефіцієнт ефективності управління ОМС. Наукова новизна. В якості таких показників обґрунтовано доцільність використання коефіцієнта трансформації у вигляді відношення вартості всіх генерованих населенням ТГ товарів і послуг до вартості всіх витрачених ними для цього ресурсів, коефіцієнт ефективності управління органу місцевого самоврядування у вигляді відношення сплачених до загального фонду громади податків і зборів від генерованих і реалізованих її населенням товарів та послуг до суми витрат, понесених для утримання цього органу, показник завантаженості працівників органу місцевого самоврядування у вигляді відношення чисельності населення в громаді до числа всіх працівників за штатним розписом ОМС, а також вартість утримання органу управління для одного жителя громади у вигляді відношення всіх видатків на його утримання до кількості жителів в громаді. Висновки. На прикладі територіальних громад Івано-Франківської області продемонстровано доцільність використання запропонованого переліку показників для оцінювання і порівняльного аналізу результативності та ефективності функціонування територіальних громад та їх органів управління з можливістю розрахунку цих показників на основі доступних статистичних даних для кожної громади, встановлення її місця в загальному рейтингу та виявлення проблемних ситуацій з метою формулювання пропозицій щодо удосконалення роботи органу управління, його лідерів, функціонерів і населення громади.

Посилання

Бойко Н.І., Васильченко Г.В. Моделі місцевого економічного розвитку: успішні практики / за ред. О.В. Слобожана. Київ : АМУ, 2019. 140 с.

Ганущак Ю. Реформа територіальної організації влади. Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ : ТОВ «Софія-A». 2013. 160 с.

Петренко В., Прокопенко О. Ефективність роботи органів місцевого самоврядування сільських громад. «Аспекти самоврядування». 2006. № 5(37). С. 36–39.

Оцінка ефективності місцевого самоврядування: як і навіщо. Децентралізація дає можливості. 28.10.2020. URL: https://decentralization.gov.ua/ news/12893.

USAID Governance and Local Accountability (HOVERLA). Year 2 Implementation Plan. August 31, 2021. URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/ PA00XWMB.pdf.

Індекс спроможності місцевого самоврядування. Пирятинська громада. 24 червня, 2019. URL: http://pyriatyn.org.ua/news/p3739. 7. Третій етап вимірювання «Індексу спроможності місцевого самоврядування». Тлумацька міська рада, 01.08.2019. URL: https://tlumacka-gromada. gov.ua/news/1564644111/.

Презентація результатів самооцінки спроможності місцевого самоврядування. Лосинівська громада, 17.05.2021. URL: https://losynivska-gromada. gov.ua/news/1621259617/.

Визначено індекс спроможності місцевої влади (РМСІ) Присиваської ОТГ в 2020 році. Присиваська СТГ, 15.09.2020. URL: https://grygorivskagromada. gov.ua/news/1600148646/.

Зелінський С. Управління територіальними громадами по-новому. Місцеве самоврядування. Вересень, 2020. № 9. URL: https://i.factor. ua/ukr/journals/ms/2020/september/issue-9/ article-110834.html.

Як і навіщо міряти ефективність місцевого самоврядування. Ukraine Crisis media center, 15.10.2020. URL: http://decentralization.uacrisis. org/13102020#rec243510679.

Оцінка ефективності місцевого самоврядування. Як і навіщо. Ukraine Crisis media center, 15.10.2020. URL: http://decentralization.uacrisis. org/13102020#rec243510679.

Мокій А.І., Павліха Н.В., Науменко Н.С., Дацко О.І. Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України. Регіональна економіка. 2018. № 4. С. 17–27.

Панасюк Р.В. Публічне управління використанням спільних ресурсів територіальних громад України : дис. … на здоб. наук. ступ. д-ра філос. (281 – Публічне управління та адміністрування). Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2021. 265 с.

Децентралізація дає можливості. Івано-Франківська область. URL: https://decentralization.gov.ua/ areas/0342/gromadu.

Ткачук А., Дацишин М. Внутрішні та зовнішні ресурси для розвитку громади або чому брак грошей не є первинною проблемою громади? Навчальний модуль. Київ : Легальний статус, 2016. 152 с.

Дві третини громад області не можуть забезпечити власні апарати зарплатою. Галичина. 19.02.2021. URL: https://galychyna.if.ua/2021/02/19/dvitretini- gromad-oblasti-ne-mozhut-zabezpechitivlasni- aparati-zarplatoyu/.

Скільки держслужбовців припадає на душу населення в країнах світу. Слово і діло, 13.02.2020. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/02/13/ infografika/suspilstvo/skilky-derzhsluzhbovczivprypadaye- dushu-naselennya-krayinax-svitu.

Ткачук А. Розумне зростання. Нова парадигма для ОТГ. Інститут громадянського суспільства. 28.02.2017. URL: https://www.slideshare.net/ CSIUKRAINE/ss-72667144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-24

Як цитувати

Дзвінчук, Д. І., & Лютий, М. О. (2022). ПРО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ. Публічне урядування, (1 (29), 42-51. https://doi.org/10.32689/2617-2224-2022-1(29)-6