ДЕРЖАВНО-ГРОМАДЯНСЬКА КОМУНІКАЦІЯ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТО ВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Автор(и)

Ключові слова:

державно-громадянська комунікація, орган державної влади, належне державне управління, соціально-громадянський потенціал

Анотація

У статті досліджено сутність державно-громадянської комуні- кації як однієї із найвагоміших складових у належному державному управ- лінні. Проаналізовано взаємозв’язок соціально-громадянського потенціалу і діяльності органів державної влади. Визначено вплив комунікації на розви- ток державної політики для прийняття демократичних рішень.

Посилання

Held David. 2006. Models of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Stolle Dietlind. 1998. “Bowling Together, Bowling Alone: The Development of Generalized Trust in Voluntary Associations” Political Psychology, 19 (3): 497–525, doi: 10.1111/0162- 895X.00115

Stolle Dietlind. Bowling Together, Bowling Alone: The Development of Generalized Trust in Voluntary Associations // Political Psychology, Vol. 19, № 3, 1998, available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0162-895X.00115/epdf?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED

Putnam Robert D. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

Кучабський А. Г., Бажинова О. А. Механізми комунікації влади та гро- мадськості в умовах глобалізації / А. Г. Кучабський, О. А. Бажинова // Публічне управління: теорія та практика. — 2012. — № 4 (12). — С. 196–201.

Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз: монографія / Є. О. Романенко. — К. : НАДУ, 2014. — 400 с.

Boix Carles and Daniel N. Posner. 1996. “Making Social Capital Work: A Review of Robert Putnam's Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy.” Working Paper № 96-04. Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University. URL (cited on 5 October 2012): http://www.wcfia.harvard.edu/sites/default/files/96-04.pdf

http://www.jstor.org/stable/i362095?refreqid=excelsior%3Aefcbecab3327e 591a094c66b6e4b3502

Simon H. A. Administrative Behavior — A Study of Decision-Making Processes in Administration Organization. Second Edition, The Free Press, New York, Collier-Macmillan Limited, London; 1965, p. 154. 10. Громадянська комунікація як чинник реформування державного управлін- ня: архетипний підхід / В. Козаков, О. Рашковська // Публічне управ- ління: теорія та практика. — 2015. — Вип. 1 (спец. вип.). — С. 33–39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2015_1%28spets.__9

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23

Як цитувати

Чаплай , І. . . (2017). ДЕРЖАВНО-ГРОМАДЯНСЬКА КОМУНІКАЦІЯ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТО ВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Публічне урядування, (5 (10), 277-284. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/585

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>