КІБЕРТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-6

Ключові слова:

інформаційний тероризм, загрози, національна безпека, кібертероризм, правове регулювання, нормативно-правове закріплення.

Анотація

Стаття присвячена проблемі інформаційного тероризму у контексті загрози національній безпеці України. Визначено нормативно-правове закріплення інформаційного тероризму та окреслено суттєві прогалини в законодавстві України у регулюванні цього явища. Проведено аналіз та класифікацію видів інформаційного тероризму у сучасному глобальному кіберпросторі. Запропоновані деякі шляхи протидії інформаційному тероризму як чиннику дестабілізації національної безпеки України. У статті досліджується феномен інформаційного тероризму на сучасному етапі. Увага сфокусована на такому понятті як кібертероризм, як основній складовій інформаційного тероризму. Висвітлено сутність даного явища, також охарактеризовано ступінь правового регулювання та запобігання інформаційному терору як на міжнародному, так і на національному рівні. Надано рекомендації, щодо запобігання інформаційного тероризму в Україні. Зроблено висновки про те, що нині віртуальний простір та мас-медіа широко використовуються різними угрупованнями терористичного спрямування для досягнення власних цілей, оскільки доступність, відсутність цензури, наявність величезної потенційної аудиторії користувачів висока швидкість поширення інформації та комплексність її подання та сприйняття сприяють розширенню інформаційного тероризму у сучасному світі. Аналізуються сучасні проблеми інформаційної безпеки в складі національної безпеки держави. Визначаються причини, що зумовлюють незадовільний стан у сфері забезпечення інформаційної безпеки. Особлива увага приділяється правовим основам забезпечення інформаційної безпеки та перспективам удосконалення законодавства, проблемам регулювання відносин у цій сфері. Успішний розвиток України як суверенної держави неможливий без забезпечення її національної безпеки. Інформаційна безпека суспільства і держави визначається мірою їх захищеності, а отже, стійкістю основних сфер життєдіяльності до небезпечних дестабілізуючих, деструктивних інформаційних дій, що утискають інтереси країни. Загроза тероризму з використанням кіберпростору є комплексним викликом сучасності. Небезпека такого тероризму полягає у відсутності географічних та національних кордонів, а також у складності ідентифікації особистості терориста в інформаційному просторі та встановлення місця його перебування. Тому у зв’язку з подальшим розвитком технологій питання протидії інформаційному тероризму буде особливо актуальним.

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України». УКАЗ Президента України № 47/2017. URL: https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374 (дата звернення: 12.04.2022).

Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України: Закон України № 3475-IV від 23.02.2006 р. Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2006, № 30, ст. 258. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3475-15іText (дата звернення: 10.11.2022).

Киричок Р.В., Складанний П.М., Бурячок В.Л., Гулак Г.М., Козачок В.А. Проблеми забезпечення контролю захищеності корпоративних мереж та шляхи їх вирішення. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. № 3, 2016. С. 48–61.

Гораш І.А., Січко Т.В. Аналіз популярних корпоративних інформаційних систем. Комп’ютерні технології обробки даних. 2020. С. 26–30.

Вітер М.Б. Технологія побудови оптимальної моделі сховища даних у державних органах. Науково-технічна інформація. № 1. 2014. С. 35.

Бучик С.С. Методологія аналізу ризиків дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів. Захист інформації. 2016. № 1. С. 81–89.

W. Ten, G. Manimaran, and C.C. Liu, “Cybersecurity for criticalinfrastructures : Attack and defense modeling”, IEEETrans. Syst., Man Cybern. A, vol. 40, no. 4, pp. 853–865, 2020.

Борсуковський Ю.В., Борсуковська В.Ю. Рекомендації по категоріюванню інформації з обмеженим доступом. Сучасний захист інформації. № 4. 2017. С. 9–17.

Бурячок В.Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби : посібник / [В.Л. Бурячок, С.В. Толюпа, В.В. Семко та ін. ]. К. : ДУТ-КНУ, 2016. 178 с.

Hryshchuk R. Construction methodology of information security system of banking information in automated banking systems : monograph / R. Hryshchuk, S. Yevseiev, A.Shmatko // Vienna: Premier Publishing s. r. o., 2018. 284 p.

Information Systems Audit and Control Association (ISACA). IT-Governance and Process Maturity. URL: https://www.isaca.org/bookstore/it-governance-and-business-management/wgpm (дата звернення: 13.03.2022).

Войтович В.С., Гриник Р.О. Основні безпекові проблеми кіберпростору України. Зб. тез доповідей Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в сучасному суспільстві». 24–25 листопада 2016 р. Львів : ЛДУБЖД, 2016. С. 23–24.

Грайворонський М.В. Сучасні підходи до забезпечення кібернетичної безпеки / Матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», НТУУ «КПІ», 2015 р.

Danko Y. I. & Reznik N. P. (2019). Contemporary challenges for China and Ukraine and perspectives for overcoming these challenges. Global Trade and Customs Journal, 14(6).

Reznik N., Hridin O., Chukina I., Krasnorutskyy O., Mykhaylichenko M. (2022). Mechanisms and tools of personnel management in institutional economics // AIP Conference Proceedings. 2413, 040012 https://doi.org/10.1063/5.0089330.

Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV (зі змін.та доп.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15 (дата звернення: 20.03.2019).

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України VIII від 05.10.2017 р. № 2469-VIII (зі змін. та доп. від 21.06.2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2163-19/sp:-max100 (дата звернення: 20.03.2019).

Конвенція про кіберзлочинність : Закон України від 07.09.2005 р. № 994_575 (зі змін.та доп.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575 (дата звернення: 20.03.2019).

Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за кібертероризм від 24.07.2015 р. № 2439а. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH1VR68A.html (дата звернення: 20.03.2019).

Грищук Р.В. Основи кібернетичної безпеки: Монографія / Р.В. Грищук, Ю.Г. Даник. Житомир: ЖНАЕУ, 2016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

КОТЛЯРОВ, В. (2023). КІБЕРТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління, (5(71), 46-54. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-5(71)-6