ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» У МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-4(70)-3

Ключові слова:

міжнародне правове регулювання, безпека, міжнародна інформаційна безпека, кібербезпека, інформаційні загрози

Анотація

У роботі проаналізовано складові елементи інституту міжнародної інформаційної безпеки, ключові аспекти, принципи і підходи до розуміння інформаційної безпеки з позицій міжнародного права, уточнено поняття міжнародної інформаційної безпеки, охарактеризовані моделі міжнародної інформаційної безпеки, організаційна структура забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, виявлені особливості забезпечення кібербезпеки. Автором досліджується зміст категорії «система інформаційної безпеки» та визначаються складові відповідної системи, а також обґрунтовується необхідність розмежування системи інформаційної безпеки та системи забезпечення інформаційної безпеки. Розглянуто нормативно-правовий аспект інформаційної безпеки. У статті досліджується зміст звіту TCSEC (Trusted Computer System Evaluation Criteria) та документ ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria). Розглянуто сутність інформаційної безпеки згідно з європейськими критеріями, що включає шість основних елементів деталізації. Обґрунтовано, що важливими мотивами актуалізації проблематики інформаційної безпеки полягають ще й в тому, що тільки країни з розвинутою інформаційною інфраструктурою здатні ставати конкурентоспроможним суб’єктом сучасного міжнародного глобального середовища. У зв’язку з цим, важливим аспектом дослідження різних вимірів інформаційної безпеки держави і суспільства є визначення рівня інформатизації всіх сфер суспільної життєдіяльності. Виділено чотири складові, що забезпечують інформаційну безпеку. По-перше, законодавча, нормативно-правова та наукова база. По-друге, структура та завдання органів (підрозділів), що забезпечують безпеку ІТ. По-третє, організаційно-технічні та режимні заходи та методи (політика інформаційної безпеки). По-четверте, програмно-технічні способи, і засоби забезпечення інформаційної безпеки.

Посилання

Васенко В.К., Тереніна О.В. Безпека життєдіяльності та її особливості у правоохоронних органах. Право і безпека. 2012. №1. С. 213–217.

Брижко В.Н., Гальченко О.М., Цимбалюк В.С., Орєхов О.А., Чорнобров А.М. Інформаційне суспільство. Дефініції: людина, її права, інформація. Інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуальна власність, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція. К., 2002. 523 с.

Ліпкан В. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: навч. посіб. Київ: КНТ, 2006. 280 с.

Хемфрі Е. Діяльність з кібербезпеки. Рішення для бізнесу. Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2013. №1. С. 16–18.

Кузнецов А.В. Спосіб визначення реєстрованих. Питання кібербезпеки. 2015. №13. С. 23–25.

Файчук О.В., Лещенко М.А., Ткач Д.Е. Інформаційна безпека як індикатор стабільності страхового ринку України. Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, глобалізаційний виміри. 2022. С. 94.

Макаренко А.О. Аналіз оцінки поточного стану інформаційної безпеки на основі SIEM-cистем. Інформаційна безпека та інформаційні технології. 2020. С. 13–14.

Малик Я. Інформаційна війна і Україна. Демократичне врядування. 2015. Вип. 15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2015_15_3 (дата звернення: 10.10.2022).

Киричок Р.В., Складанний П.М., Бурячок В.Л., Гулак Г.М., Козачок В.А. Проблеми забезпечення контролю захищеності корпоративних мереж та шляхи їх вирішення. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. №3, 2016. С. 48–61.

Коваль О.В. Узагальнена архітектура аналітичної складової корпоративних інформаційно-аналітичних систем. Реєстрація, зберігання і обробка даних. №13(2), 2021 С. 53–73.

Носов В., Манжай О. Окремі аспекти протидії інформаційної війни в Україні. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірник. 2015. Вип. 1. С. 26–32.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України, Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (дата звернення 01.04.2022).

Інформаційні війни та майбутнє України [Електронний ресурс] // бюлетень СIАЦ. URL: http://siac.com.ua/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id= 129&Itemid=44 (дата звернення: 23.10.2022).

Інформаційні війни. URL: http://pidruchniki.com/18000102/ politologiya/informatsiyni_viyni (дата звернення: 22.09.2022).

Danko Y. I. & Reznik N. P. Contemporary challenges for China and Ukraine and perspectives for overcoming these challenges. Global Trade and Customs Journal, 2019, 14(6).

Reznik N., Hridin O., Chukina I., Krasnorutskyy O., Mykhaylichenko M. Mechanisms and tools of personnel management in institutional economics // AIP Conference Proceedings, 2022. 2413, 040012 https://doi.org/10.1063/5.0089330.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

КОТЛЯРОВ, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» У МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління, (4(70), 21-26. https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-4(70)-3