МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПОЛІТИКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-3(36)-7

Ключові слова:

міжнародні організації, екологічна безпека, захист довкілля, світовий досвід, природо охоронні заходи, міжнародне співробітництво.

Анотація

Анотація. Автор розглядає співробітництво України з міжнародними організаціями у сфері екологічної безпеки, а також аналізує основні напрямки та заходи, спрямовані на забезпечення міжнародного співробітництва. Зазначено, що висловлення відіграють ключову роль у зовнішньополітичній стратегії держави, оскільки багато екологічних проблем є міждержавними, транскордонними та глобальними, впливаючи не лише на екологію, але і на економічні відносини, що визначають умови для життя кожного і загалом для країни. Визначено оцінка готовності країн світу сприяти енергоефективності та ефективному використанню ресурсів, провести структурні зміни в економіці для значного зменшення рівня забруднення навколишнього середовища та зміцнення екологічної безпеки. Розглянуті основні ключові рівні та напрями міжнародного співробітництва в екологічній безпеці визначають головні аспекти взаємодії, а також ставлять завдання, щодо вирішення екологічних проблем на міжнародному рівні. Підкреслено розвиток стратегій імплементації європейських стандартів у вітчизняне законодавство, а також вдосконаленню системи використання природних ресурсів з метою забезпечення екологічної безпеки в Україні. Досліджено, що розвиток співробітництва України з міжнародними організаціями спрямований на гармонізацію внутрішнього законодавства з європейськими нормами, а також на поширення раціонального використання природних ресурсів з метою забезпечення сталої екологічної безпеки. Наголошено важливі аспекти, які визначають взаємодію міжнародних партнерів у розв’язанні екологічних проблем. Крім цього, ретельний аналіз та обговорення основних термінів і понять вказують на системний підхід до вирішення проблем екологічної безпеки через міжнародну співпрацю. Отже, підкреслено важливість міжнародного співробітництва для досягнення сталої екологічної безпеки та розвитку стратегій, що сприяють гармонізації законодавства та оптимізації використання природних ресурсів в Україні.

Посилання

Альван А. Проблеми розвитку системи національної безпеки України. Державне управління. № 3, 2019 р. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/governance/article/view/288/289

Валюх А. М., Зайцев Д. Б., Якимчук А. Ю. Роль міжнародних організацій у сфері збереження й відтворення природного капіталу. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 4, 2018 р. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/12.

pdf

Величко К.Ю., Толок К.О. Екологічна криза як найбільший виклик світовій безпеці в умовах глобалізації. Механізми забезпечення сталого розвитку економіки проблеми, перспективи, міжнародний досвід: маеріали І Міжнар. Наук практ.

конф., 23 квітня 2020 р. Харківський держ. Унт харч. та торг. Х.: ХДУХТ, 2020 р. С. 211.

Грубінко А., Кучер А. Правове забезпечення екологічної безпеки в умовах військового конфлікту: міжнародний досвід і вітчизняні реалії. Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019 р. С. 52.

Корнієнко А. Ю., Мітько Я. М. Міжнародні аспекти діяльності держав у сфері екологічної безпеки. Мистецтво наукової думки. № 9, 2020 р. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/article/view/556/577

Пахолок Ю. П. Роль міжнародного агентства з атомної енергії в процесі екологічного оздоровлення радіоактивно забруднених територій. Право. № 2, 2022 р. URL: https://visnyk-jurisuzhnu.com/wp-content/uploads/2023/01/6-1.pdf

Романенко І. В. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі управління якістю навколишнього середовища. Київ. URL: https://core.ac.uk/reader/14043670.

Semenets-Orlova, I., Teslenko, V., Dakal, A., Zadorozhnyi, V., Marusina, O., & Klochko, A. Distance learning technologies and innovations in education for sustainable development. Studies of Applied Economics, 2021. 39(5).

Semenets-Orlova, I. A., & Kyselova, Y. Y. Multidimensional management contemporary: generation of social meanings for a new collective identities. Публічне урядування, 2018. (4), 264–273.

Semenets-Orlova, I., Shevchuk, R., Plish, B., Grydiushko, I., & Maistrenko, K. Innovative approaches to development of human potential in modern public administration. Economic Affairs, 2022. 67(4s), 915–926.

Radchenko, O., Kovach, V., Radchenko, O., Kriukov, O., Sydorchuk, L., Sharov, P., & Semenets-Orlova, I. Principles of natural capital preservation in the context of strategy of state environmental safety. In E3S Web of Conferences, 2021. (Vol. 280, p. 09024). EDP Sciences.

Semenets-Orlova, I., Klochko, A., Tereshchuk, O., Denisova, L., Nestor, V., & Sadovyi, S. Special Aspects of Educational Managers’ Administrative Activity under Conditions of Distance Learning. Journal of Curriculum and Teaching, 2022. 11(1), 286–297.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18

Як цитувати

Ніколаєв, К. Д. (2023). МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПОЛІТИКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ. Публічне урядування, (3 (36), 60-65. https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-3(36)-7