АДАПТАЦІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-4(37)-7

Ключові слова:

адаптація, глобальні цілі, сталий розвиток, національна стратегія, екологічна безпека, інтеграція, моніторинг, технологічний перехід, фінансовий перехід, співпраця.

Анотація

Анотація. Автор досліджує адаптацію глобальних цілей сталого розвитку до національних стратегій екологічної безпеки, визначаючи її як важливе завдання з метою забезпечення ефективності та пріоритетності дій для збереження довкілля та забезпечення сталого розвитку. В даній статті проводиться докладний аналіз цієї проблеми з урахуванням контексту української екологічної політики, глобальних трендів у сфері сталого розвитку та актуальних викликів у глобальному масштабі. Досліджено зв'язок між глобальними цілями сталого розвитку, які були визначені Організацією Об'єднаних Націй, та національними пріоритетами України в галузі екологічної безпеки. Здійснюється аналіз того, які з цих глобальних цілей найбільше відповідають національним стратегіям, та розглядаються можливі шляхи їх інтеграції у контексті українських умов та потреб. Обґрунтовані інтегровані стратегії, які поєднують глобальні цілі сталого розвитку з національними пріоритетами у сфері екологічної безпеки. Аналізовано можливість розробки законодавства, політик, програм та проєктів, спрямованих на досягнення цих цілей та забезпечення сталого розвитку. Виявлено залучення стейкхолдерів у процес адаптації глобальних цілей. Зазначено важливість залучення всіх зацікавлених сторін, таких як урядові органи, громадські організації, бізнес, академічні установи та громадянське суспільство, для ефективної реалізації стратегій та досягнення поставлених цілей. Підкреслено важливість моніторингу та звітності щодо досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність регулярного моніторингу прогресу та забезпечення прозорої звітності перед національною та міжнародною громадськістю. Зазначено, що система моніторингу та звітності є ключовим інструментом для успішної реалізації глобальних цілей. Крім того, автор розглядає важливість підтримки технологічного та фінансового переходу для досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Зазначається, що Україні може знадобитися підтримка у вигляді технологічного трансферу, фінансової допомоги та сприяння інвестиціям в екологічно чисті технології та інфраструктуру. В цілому, стаття докладно аналізує проблему адаптації глобальних цілей сталого розвитку до національної стратегії екологічної безпеки України, пропонуючи конкретні шляхи реалізації та вирішення цієї проблеми. Результати дослідження можуть бути корисними для урядових структур, громадських організацій, дослідницьких установ та інших зацікавлених сторін, які працюють у галузі сталого розвитку та охорони довкілля.

Посилання

Боголюбов В. М., Мельник Л. Г., Ракоїд О. О. Стратегія сталого розвитку: Підручник К.: ВЦ НУБІПУ, 2018 р. 446 с.

Буканов Г. М Концепція сталого розвитку як основа формування державної екологічної політики на державному та регіональному рівнях. Державне управління. № 3, 2020 р. URL: https://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/ journals/2020/3_2020/15.pdf

Буряк Є. В., Редько К. Ю., Чорновол А. О., Орленко О. В Соціально-економічні аспекти сталого розвитку України в умовах війни (євроінтеграційні аспекти). Серія економічна. Серія юридична. № 34, 2022 р. С. 135-143

Громоздова Л., Громоздов В. Глобальні цілі сталого розвитку в регіональній політиці України. Міжнародна економічна політика. № 2, 2017 р. URL: http://iepjournal.com/journals/27/2018_8_ Hromozdova_Hromozdov.pdf

Кратко О. В., Мунтян Л. Я., Демчук Л. І. Екологічна безпека України в контексті сталого розвитку. Екологічні науки. № 7, С. 219-224 URL: h t t p : / / e c o j . d e a . k i e v.ua/archives/2021/ 7/39.pdf

Опубліковано текст “Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату” 2021 р. URL: https://ecolog-ua.com/news/opublikovano-tekst-strategiyi-ekologichnoyi-bezpeky-ta-adaptaciyi-dozminy- klimatu

Семенець-Орлова, І. А., Капеліста, І. М. Державний моніторинг геоекологічного стану навколишнього природного середовища. Інвестиції: практика та досвід, 2021, 4: 98-102.

Хилько М. І. Екологічна безпека України: Навчальний посібник. К., 2017 р. 267 с.

Radchenko, Oleksandr, et al. Principles of natural capital preservation in the context of strategy of state environmental safety. In: E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2021. p. 09024.

Semenets-Orlova, Inna, et al. Requests for public information in the state Administration in situations of military operations. Ann. Fac. Der. U. Extremadura, 2022, 38: 249.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

Ніколаєв, К. Д. (2023). АДАПТАЦІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Публічне урядування, (4 (37), 54-59. https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-4(37)-7