ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТИКЕТОК, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЯК ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ АБО ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-53-65

Ключові слова:

етикетка, знак для товарів і послуг, промисловий зразок, торговельна марка.

Анотація

Аналіз завдань, що вирішувалися судовими експертами лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України в ході експертних досліджень, а саме пов’язаних із такими об’єктами промислової власності як торговельні марки (знаки для товарів та послуг) та промислові зразки, що були виконані на протязі останніх трьох років, вказує на значну кількість та постійне зростання таких, які були спричинені копіюванням або підробкою зовнішнього вигляду товарів. З погляду судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, розглянуто особливості таких об’єктів права промислової власності як торговельні марки (знаки для товарів та послуг) і промислові зразки, що втілені в етикетках. Зазначено, що властивості таких об’єктів промислової власності як промислові зразки і торговельні марки (знаки для товарів та послуг) при використанні часто переплітаються, що призводить до збільшення кількості конфліктів між правовласниками і, відповідно, потреба у проведенні експертних досліджень постійно зростає. Відмічено, що можливість швидкого отримання патенту на промисловий зразок без проведення кваліфікаційної експертизи, а також специфічні властивості торговельних марок (знаків для товарів і послуг) та промислових зразків, що охороняються в якості етикеток, обумовлюють особливості експертного дослідження в межах розв’язання спорів щодо цих об’єктів і пов’язаних з ними прав при проведенні експертиз в галузі інтелектуальної власності. Обґрунтовано необхідність розробки методичних рекомендацій з дослідження етикеток, зареєстрованих як знаки для товарів та послуг, яка разом з іншими, вже існуючими рекомендаціями, має стати основою НДР «Методика дослідження торговельних марок (знаків для товарів та послуг)», що призначена для безпосереднього використання експертами Міністерства юстиції України при проведенні експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності; підвищення кваліфікації судових експертів та навчання молодих спеціалістів; може використовуватись працівниками органів розслідування та суду при призначенні експертизи, тощо. Зазначено, що до виконання робіт пов’язаних із розробкою зазначених методичних рекомендацій щодо проведення експертних досліджень які б враховували особливості правового захисту етикеток, в першу чергу має бути залучено провідних фахівців державних експертних установ Міністерства юстиції України. Створення нової методики призведе до скорочення строків проведення експертиз, матеріальних і трудових витрат, зменшення кількості невирішених питань, підвищення наукового рівня й повноти вирішення експертних завдань, тощо.

Посилання

Ковальова Н.М. Етикетка як об’єкт недобросовісної конкуренції. // Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання») : Матер. II Міжнар. науково-практ. конф. (20 грудня 2018 р., м. Київ) ; за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка / Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. – К. : Вид- во «Ліра», 2018. – С. 103-104.

Візуальна атрибутика формування винного бренда / В. Л. Пазюк // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 3(5). – С. 35.

Основи інтелектуальної власності. – К. : «Юридичне видавництво «Ін-Юре», 1999. – С. 200.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 12, ст.64 .

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради України, 1998, № 19, ст. 98.

Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, №30, ст.379.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII // Відомості Верховної Ради, 1994. – №7 – ст. 36.

Цивільний кодекс України: Закон України № 435-IV від 16.01.2003 р. – Редакція від 31.03.2019 р.– URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/435-15.

Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 7 – ст. 34.

Правила складання, подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки № 110 від 18.02.2002 р., зареєстровані в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 226/6514 // Офіційний вісник України від 29.03.2002 р. – № 11. – ст. 531.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р., зареєстровані в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812 зі змінами від 14.06.2011 // Офіційний вісник України від 25.07.2011 р. – № 54.- ст. 72.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Мін’юсту України від 08.10.98 № 53/5 // Офіційний вісник України від 03.12.1998. – № 46. – 172 с.

Методичні рекомендації з дослідження назв лікарських засобів, зареєстрованих як торговельні марки: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса; кер. Т. А. Заніна; ви- кон.: А. П. Копитько, О. В. Мануленко.- 0116U003878.- ХНДІСЕ, 2017, – 80с.

Шляхов А. р. Предмет и система криминалистической экспертизы / А. р. Шляхов // Труды ВНИИСЭ. – 1971. – Вып. 3. – С. 16–21. 15. Методика проведення експертних досліджень, пов’язаних із засобами індивідуалізації (13.6.01 від 23.03.2018р.) / НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України / Н.М. Ковальова, О.В. Голікова та ін.; за ред. В.Л. Федоренко. – К., 2017. – 56 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-15

Як цитувати

Ковальова, Н. М. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТИКЕТОК, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЯК ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ АБО ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління, (1(3), 53-65. https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-53-65

Номер

Розділ

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають