Редакція

Головний редактор:

 

Щокін Ростислав Георгійович, доктор юридичних наук, професор, Президент, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218285917

Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=c4DkAfUAAAAJ

 

Члени редакційної колегії:

 

Яблонська-Бонса Йоланта, професор, доктор юридичних наук, керівник кафедри теорії, філософії та історії права Академії Леона Козьмінського в Варшаві, головний редактор часопису «Критика права» (Республіка Польща)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0894-9558
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=r1Z_kWsAAAAJ

 

Міхальський Томаш, доктор наук, доцент кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету, Гданськ (Республіка Польща), [email protected]
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7916-9620
Google Academy: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=9rDUNq8AAAAJ

 

Ніколас Шмітт, кандидат наук, старший науковий співробітник Інституту федералізму Університету Фрібургу (Швейцарія), [email protected] 

 

Перцев Роман Валерійович, кандидат юридичних наук, відділ ідентифікації та криміналістики (DIFC) Поліція Ізраїлю, Єрусалим (Ізраїль) 

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191590882

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9471-2962

 

Вєчорек Лєшик, доктор хабілітований, доцент, завідувач кафедри кримінального права, кримінології та криміналістики Факультету юридичних і суспільних наук Університету ім. Яна Кохановського в м. Кельц (Республіка Польща), [email protected] 

 

Яскренія Єжи, професор, доктор хабілотований (Dr Hab), декан Факультету юридичних і суспільних наук Університету ім. Яна Кохановського в м. Кельце, завідувач кафедри конституційного, європейського і міжнародного публічного права, Віце-презедент Правління Польського Товариства конституційного права, Спікер Товариства Польських парламентаріїв, член Правління Європейського Товариства колишніх парламентаріїв Ради Європи (FP-AP) в Парижі (Республіка Польща), [email protected] 

 

Акімова Людмила Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри фінансів та економічної безпеки Національного університету водного господарства та природокористування, [email protected]

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2747-2775
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?user=h31R5lsAAAAJ&hl=ru

 

Якимчук Аліна Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування, [email protected]

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5038-5215
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-3uWsuQAAAAJ&hl=uk

 

Заросило Володимир Олексійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6935-5449

 

Сопілко Ірина Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету Національного Авіаційного Університету

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9594-9280
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Zur-7UIAAAAJ&hl=uk

 

Кисленко Дмитро Петрович, доктор педагогічних наук, кандидат юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6929-4236 

Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6k6jzroAAAAJ&hl=ru

 

Хаджирадєва Світлана Костянтинівна, доктор наук з державного управління, професор, заступник директора Української школи урядування

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2256-2579
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=rWw_tH8AAAAJ

 

Рябцев Геннадій Леонідович, доктор наук з державного управління, професор, професор Києво-Могилянської школи врядування, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3478-825X

 

Яровой Тихон Сергійович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри міжнародних відносин та політичного консалтингу Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна», [email protected]

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7266-3829
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=4NfKq3kAAAAJ

 

Барабаш Юрій Григорович, доктор юридичних наук, професор, проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1145-6452

 

Скрипнюк Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України 

 

Губанов Олег Олександрович, доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри службового та медичного права, Навчально-науковий інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Нестерович Володимир Федорович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, [email protected]

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2614-0426
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=5iDPtlQAAAAJ

 

Тимошенко Юрій Петрович, кандидат юридичних наук, професор, заступник директора Навчально-наукового інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9200-8792

Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lUE5fUYAAAAJ&hl=ru

 

Швець Катерина Павлівна, доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права Навчально-наукового інститут права імені князя Володимира Великого, проректор, Міжрегіональна Академія управління персоналом 

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=58103141200&zone=

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0318-5237

 

Муравйов Кирило Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інститут права імені князя Володимира Великого, Міжрегіональна Академія управління персоналом 

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222118429

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4422-4116

 

Нестор Віталій Романович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії держави і права та конституційного права Навчально-наукового інститут права імені князя Володимира Великого, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4231-537X
Google Academy: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Jk8A3UkAAAAJ

 

Амелін Олександр Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інститут права імені князя Володимира Великого, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ORСID: https://orcid.org/0000-0002-0933-2111

 

Адам Адріан Останек, доктор наук, доктор габілітований, професор Військового технологічного університету (Республіка Польща)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0801-811X   

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57429511700

 

Мануель Давид Массено, доцент Політехнічного інституту Бежа (Португалія)

ORСID: https://orcid.org/0000-0001-8861-0337

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222963318

 

Агнешка Шпак, доктор габілітований, професор кафедри міжнародної безпеки Інституту досліджень безпеки, Торунь (Республіка Польща), [email protected]

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7601-1230
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55146586200

Олександра Леткова, доктор права, доцент, юридичний факультет Університету Матея Бела, Банска Бистрица (Словаччина)

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196420792