Індексування

Електронне наукове періодичне видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» включено до Google Scholar, до міжнародних наукометричних баз: Turkish Education İndex (Турція), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib.

Google Scholar – безкоштовна пошукова система повних текстів наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Система працює з листопада 2004 року, спочатку в статусі бета-версії. Індекс Google Scholar включає дані з більшості рецензованих онлайн журналів найбільших наукових видавництв Європи та Америки.

Turkish Education İndex акумулює наукові і академічні дані, використовуючи комплексну систему управління якістю.

Eurasian Scientific Journal Index – база даних найбільш важливих наукових журналів в Європі і Азії, де публікуються найбільш авторитетні дослідження.

Polish Scholarly Bibliography (PBN) – наукова база даних польського Міністерства науки і Вищої Ради.

ResearchBib – це академічна база даних, яка індексує і забезпечує відкритий доступ до рецензованих журналів, повнотекстових документів і науково-дослідних конференцій. ResearchBib є найбільшою базою даних журналів, які вільно доступні в Інтернеті.