ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРАХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-66-73

Ключові слова:

запозичення, літературні твори, плагіат, програмно-апаратні комплекси, висновок судового експерта

Анотація

Сучасний стан науково-технічного прогресу, легкість доступу до створених та збережених текстів, активне їх розповсюдження за допомогою мережі Інтернет, активно сприяє процесу створення текстів на основі вже існуючих, неправомірному запозиченню як фрагментів тексту, так і цілих текстів без змін і перетворень, використання яких не виправдовується жодною метою. Все це сприяє підвищенню необхідності проведення досліджень, метою яких є пошук та встановлення таких запозичень. Зважаючи на високу складність проведення пошуку запозичень одного твору в іншому, гостро стоїть необхідність автоматизації цього процесу. На сьогоднішній день вже існує досить велика кількість сервісів, що позиціонують себе як «якісні та достовірні засоби для виявлення плагіату у будь-яких творах», вищі навчальні заклади також мають у себе або внутрішні програмні розробки для такого пошуку, або використовують придбані програмні засоби. Нажаль, досі не розроблено спеціалізованого програмного забезпечення для виявлення запозичень (ознак плагіату), яке може використовуватись саме при проведенні експертиз та експертних досліджень літературних творів, а також не визначена специфіка його використання. У даній статті розглядаються особливості використання спеціалізованого програмного забезпечення для виявлення запозичень (ознак плагіату), яке може бути використане саме при проведенні експертиз та експертних досліджень літературних творів, зокрема, творів наукового характеру. Окрім того, наведено основні методи дослідження, які потребують використання спеціалізованих програмно-апаратних засобів та програмного забезпечення для виявлення запозичень у творах. Розроблено загальний алгоритм використання такого програмного забезпечення у розрізі потреб судової експертизи, надано рекомендації щодо загального вигляду кінцевого звіту, що може бути використаний як додаток до висновку судового експерта.

Посилання

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 р.– Редакція від 22.02.2019.– URL:https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0705-98

Шляхов А.Р. Общие положения методики криминалистической экспертизы : метод. пособие для экспертов / А.Р. Шляхов. – М. : ВНИ- ИСЭ, 1961.

Мельников В. Толкование судами понятия «оригинальное произведение» / В. Мельников // Интеллектуальная собственность. Авторское правo и смежные права. – 2008. – №9. – С. 46-53.

Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве / В.Я. Ионас. – М.: Изд. «Юрид. литература», 1972. – 168 с.

Гаврилов Э.П. Оригинальность как критерий охраны объектов авторским правом / Є.П. Гаврилов // Патенты и лицензии. – 2004. – №6. – С. 45-51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-15

Як цитувати

Голікова, О. В. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРАХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління, (1(3), 66-73. https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-66-73

Номер

Розділ

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають