ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО КІНОМИСТЕЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-209-216

Ключові слова:

професійне, кіно мистецтво, державне управління, протекціоністська політика, механізми.

Анотація

Досвід, що давно існує та використовується у світі у підприємствах, поступово впроваджується в інших галузях життя суспільства. З такої точки зору актуальності набуває застосовування механізмів державного управління в контексті протекціоністської політики держави щодо професійного кіномистецтва. Формуванню протекціоністської політики присвячено наукові дослідження Т. Боднарчук, Г. Зінатулліна, А. Келічавий, В. Панченко, Н. Резнікової, Л. Чорногуз, публіцистичні статті Д. Іванова, Д. Куришко, В. Стадник та багатьох інших. Мета статті – на основі закону про кінематографію, сучасних наукових досліджень розглянути застосовування механізмів державного управління в контексті протекціоністської політики держави щодо професійного кіномистецтва. Взявши за основу закон про підтримку кінематографії, наукові праці сучасних українських науковців, дійдено висновку про перспективи розвитку і вдосконалення механізмів протекціоністської політики державного управління професійним кіно мистецтвом. Констатовано, що існує протекціоністська політика держави щодо професійного кіномистецтва, яка є чітко прописаною у положенні про держпідтримку кінематографії, яка здійснюється завдяки організаційному механізму, що є наявним в існуванні державного агентства України з питань кіно. Політика протекціонізму щодо кіновиробництва покликана захищати національну кінопромисловість. Захист національних виробників часто використовують промислово розвинуті країни, застосовуючи саме протекціоністську політику. Державне агентство України з питань кіно націлено на національний професійний кінотвір, що має бути вироблений завдяки продюсерським фірмам, кіно- відеостудіям та технічним сервісним підприємствам. Національний професійний кінотвір має бути розповсюджений через дистриб’юторські фірми, кінотеатри, рекламні і фестивальні агенції в галузі кінематографії, кіноринки. У процесах розповсюдження і виробництва однаково приймають участь кінотелеканали, фізичні та юридичні особи, які мають відношення до професійного кінематографічного процесу. Всі складові виведеної автором статті схеми сприяють вдосконаленню національного професійного фільму.

Посилання

Боднарчук Т. Л. Теоретико-методологічні засади аналізу політики протекціонізму // Український соціум. 2013. № 1(44). [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http:// www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/ Stati/1_2013/117-128.pdf

Зінатулліна Г. Р., Чорногуз Л. П. Застосування методів протекціонізму в Україні // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць. – № 6(8). – К. : Університет «Україна», 2009. – C. 401–410.

Келічавий А. В. Політика протекціонізму як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки // Електронне наукове видання «Ефективна економіка», Дніпровський держ. агро-економічний ун-т. – Вид-во Тов «ДКС-центр» [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3133

Панченко В., Резнікова Н. Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові виміри ліберального регулювання // Міжнародна економічна політика 2017. № 2 (27) – C. 95–117. [Електронний ресурс] // – Режим доступу:http://iepjournal.com/ journals/27/2018_4_Panchenko_ Reznikova.pdf

Іванов Д. У нас багато проблем і багато можливостей https:// www.the-village.com.ua/village/ business/ukrainian-business/257675- denis-ivanov-u-nas-bagato-problem-ibagato- mozhlivostey

Куришко Д. Як ожило українське кіно [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ ukrainian/features-44374696

Ломакіна А. Геннадій Кофман: «Документалістика – це кіно, яке не має меж» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://theukrainians. org/gennadij-kofman/

Стадник В. В. Україні з›явилось якісне кіно. 20 гідних українських фільмів 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// espreso.tv/article/2017/12/07/ ukrayinski_filmy_2017

Закон України Про державну підтримку кінематографії в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1977-19

Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/813-98-%D0%BF/card4#History

Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/813-98-%D0%BF

Cambridge Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/protectionist

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-15

Як цитувати

Лебєдєва, Н. А. (2019). ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО КІНОМИСТЕЦТВА. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління, (1(3), 209-216. https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-209-216

Номер

Розділ

ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ