ІНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ СЛУЖБИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-144-163

Ключові слова:

державна служба, рівне право доступу до державної служби, парламентська служба, інститут парламентської служби, Апарат Верховної Ради України.

Анотація

Публікація присвячена проблемам теорії та практики становлення та розвитку інституту парламентської служби за кордоном та визначенню перспектив розвитку цього виду публічної служби в Україні. При цьому, інститут парламентської служби та перспективи його запровадження в Україні досліджуються в кількох сенсах: як додатковий механізм реалізації конституційного права громадян України на рівний доступ до державної служби; як важливий елемент реформування Верховної Ради України і посилення ефективності її діяльності; як елемент євроінтеграції України та імплементації принципів єдиного адміністративного простору в національну публічно-управлінську практику. Категорію «інститут парламентської служби» запропоновано розуміти як систему історично сформованих світоглядно-професійних і морально-етичних цінностей, нормативно-правових актів і державно-управлінських практик, що встановлюють цілі, завдання, функції та повноваження, порядок формування і діяльності корпусу парламентських службовців, а також особливості проходження ними служби, їх правовий і соціальний захист у кожній конкретно взятій державі. Виокремлено наступні компоненти цього інституту: 1) доктринальний – система концепцій, теорій і вчень про місію парламентської служби у розвитку парламентаризму та забезпечення неупередженості, автономності та ефективності діяльності парламенту; 2) законодавчий – система законів, які регулюють інститут парламентської служби і отримують свій розвиток у системі підзаконних нормативно-правових актів; 3) управлінський – система публічно-управлінських практик формування корпусу державних службовців у парламенті та управління відповідною парламентською службою; 4) морально-етичний і антикорупційний – система морально-етичних цінностей, заснованих на патріотизмі, доброчесності та нетерпимості до будь-яких проявів корупції тощо. Аналізується позитивний досвід розвитку парламентської служби в Австралії, Австрії, Великій Британії, Німеччині, Франції, а також у Європейському парламенті, визначаються шляхи запровадження відповідних позитивних практик в Україні. Досліджується чинне законодавство та передумови для запровадження інституту парламентської служби в Україні в контексті проведення парламентської реформи новообраною Верховною Радою України IX скликання.

Посилання

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.

Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – ст. 43.

Малюга А.В. Щодо особливостей парламентської служби в системі державної служби України: законотворчі аспекти / А.В. Малюга // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 18 травня 2019 р.) / Редкол.: С. К. Бостан, р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. Дніпро : «ЛІРА ЛТД», 2019. – С. 146.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 31. – ст. 545.

Про Вищу раду правосуддя : Закон України від 21 грудня 2016 року // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 7-8. – ст. 50.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року// Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 35. – ст. 376.

Федоренко В.Л. Парламентська реформа як предмет всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 р. / В.Л. Федоренко // Парламентаризм в Україні: теорія та практика; Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. 26 червня 2001 р. – К., 2001. – С. 347- 351.

Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спромож- ності Верховної Ради України : Постанова Верховної Ради України від 17 березня 2016 року № 1035 // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 14. – ст. 149.

«Парламентська служба: реформування, засади функціонування, гарантії діяльності Апарату Верховної Ради України» : аналітична записка до круглого столу / офіційний веб-сайт Програми USAID РАДА. Електронний ресурс. Режим доступу: http://radaprogram.org/content/ analitychna-zapyska-do-kruglogo-stolu-reformuvannyazasady.

Комітети Верховної Ради провели публічне обговорення на тему: «Створення парламентської служби як складова реформи Верховної Ради України» / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Електронний ресурс. Режим доступу: https://rada. gov.ua/fsview/154861.html.

Порівняльний огляд організації та законодавчого забезпечення парламентської служби (CELGR(2018)1, м. Страсбург, 17 січня 2018 року) // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.slg-coe.org.ua/wpcontent/ uploads/2018/02/%D0%9E %D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4% D0%A0%D0%84_%D0%9E%D1%80%D 0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0 %B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8 F%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0% D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE% D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0 %B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0% B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%8 7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F %D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB% D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD% D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0 %BE%D1%97%D1%81%D0%BB%D1% 83%D0%B6%D0%B1%D0%B8_PACE_ CELGR20181_.pdf.

Парламентська служба у країнах ЄС та Австралії. Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит Комітету Верховної Ради України. С. 8. // Електронний ресурс. Режим доступу: http:// euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/ documents/29349.pdf.

Інститут парламентської служби у Великій Британії, Французькій Республіці та Європейському парламенті. Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит Комітету Верховної Ради України // Електронний ресурс. Режим доступу: http://euinfocenter.rada.gov.ua/ uploads/documents/29353.pdf.

Федоренко В.Л. Конституційне право України : підручник ; До 20-ої річниці Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В.Л. Федоренко. – К. : Вид-во «Ліра», 2016. – С. 318.

Шаповал В.М. Основи теорії парламентаризму : монограф. / В.М. Шаповал. – К. : Ін-т законод. Верховної Ради України, 2015. – С. 21.

Шаповал В.М. Феномен конституційного права: монограф. / В. Шаповал. – К. : Ін-т законод. Верховної Ради України, 2017. – С. 142.

Словська І.Є. Конституційно-правовий статус парламенту – Верховної Ради України : монограф. / І.Є. Словська. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – С. 16.

Про затвердження Положенням про Апарат Верховної Ради України : Розпорядження Голови Верховної Ради України від 25 серпня 2011 р. № 769 / Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/769/11- %D1%80%D0%B3.

Про затвердження Положення про секретаріат депутатської фракції у Верховній Раді України : Розпорядження Голови Верховної Ради України від 22 лютого 2008 р. № 304 / / Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/304/08-%D1%80%D0%B3.

Питання етичних та професійних стандартів державної служби в Апараті Верховної Ради України: ситуаційне дослідження / Лабораторія законодавчих ініціатив, за підтримки Фонду Конрада Аденауера. Електронний ресурс. Режим доступу: http://parlament.org.ua/wpcontent/ uploads/2018/11/Pitannya_ Etichnih_Standartiv_Prew_.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-15

Як цитувати

Малюга, А. В. (2019). ІНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ СЛУЖБИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління, (1(3), 144-163. https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-144-163

Номер

Розділ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають