СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-175-186

Ключові слова:

інвестиційна діяльність, житлове будівництво, економічна нестабільність, бюрократичні труднощі, умови невизначеності.

Анотація

У статті розглянуто державне управління інвестиційним процесом у житловому будівництві як відкриту систему, що взаємодіє із середовищем та всіма учасниками інвестиційного процесу. Проведено розгляд актуальних напрямків та ключових особливостей становлення системи інвестиційної діяльності в житлове будівництво житлової нерухомості як об’єкта інвестування житлового будівництва, що здійснює безпосередній вплив і на формування фінансової структури інвестиційних проектів у житловому будівництві, а також наведено складові системи інвестиційної діяльності в житлове будівництво та її структура в Україні. Визначено характер та особливості становлення системи інвестиційної діяльності в житлове будівництво в Україні, задля створення умов для нових механізмів фінансування, які зможуть пов’язувати елементи будівництва, залучення коштів, здійснення контролю за їх використанням, передачу побудованого житла у власність. Дійдено висновку, що Україна має всі шанси для залучення інвестиційних ресурсів та використання їх на користь економіки держави, що є фактором стабільності й успішності її соціально-економічного розвитку. Рівень інвестиційної діяльності у будівельній галузі України сьогодні перебуває у взаємозалежності зі станом економіки держави, фінансово-кредитної системи, прибуткової діяльності підприємств. Нинішній економічний стан нашої держави вимагає залучення інвестицій для довгострокового розвитку її регіонів. Виявлено, що розширення сфери залучення іноземних інвестицій і регулювання умов щодо вкладення таких інвестицій у національну економіку та їх захисту, є важливим елементом системи інвестиційної діяльності та реалізації інвестиційної політики. Визначено способи впливу держави на сферу підприємництва, інфраструктури ринку, некомерційний сектор економіки, з метою створення умов їх ефективного функціонування відповідно до напрямів державної економічної політики.

Посилання

Божанова В. Ю. Дослідження та визначення рівнів інвестиційної привабливості країн (регіонів) для будівництва житла підприємствами / В. Ю. Божанова, В. В. Гриненко. // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. – 2013. – №111. – С. 3–11. – Режим доступу : http://eprints. kname.edu.ua/35247/1/3-11%20Божа- нова%20ВЮ.pdf

Левчинський Д. Л. Проблеми управління інвестиційними процесами відтворення житлового фонду / Д. Л. Левчинський. // Вісн. ХНУ. – 2010. – №3. – Т. 2. – С. 217–220. – Режим доступу : http:// journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ ekon/2010_3_2/217-220.pdf

Перспективи розвитку інвестиційного процесу на ринку житла: монографія / Н. І. Верхоглядова, М. Ф. Гончаренко, Д. Л. Левчинський, О. Ю. Щеглова, Ю. В. Лисенко, І. В. Радамовська. – Дніпропетровськ : Свідлер, 2011. – 566 с.

Дробенко Ю. Г. Механізм управління інвестиційними процесами / Ю. Г. Дробенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 484 : Проблеми економіки та управління. – С. 255–258.

Герасимова С. В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.04 / С. В. Герасимова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 31 с.

Мордвінов О. Г. Управління аграрним природокористуванням в умовах ринкової трансформації : Монографія / О. Г. Мордвінов. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 344 с.

Базилевич В. Д. Макроекономіка: [опорний конспект лекцій] / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 224 с.

Воротін В. Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій : Монографія / В. Є. Воротін. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 392 с.

Закон України «Про захист іноземних інвестицій» Відомості Верховної Ради України від 05.10.1991, №46 // [Електронний ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1540%D0%B0-12

Закон України «Про режим іноземного інвестування», Відомості Верховної Ради України від 19.03.1996, №19. Зі змінами та доповненнями від 25.06.2016, підстава 1390-VIII // [Електронний ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80

Господарський кодекс України Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21- 22, ст.144 // [Електронний ресурс] : – Режим доступу : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/436-15

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-15

Як цитувати

Богданенко, А. І. (2019). СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління, (1(3), 175-186. https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-175-186

Номер

Розділ

ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають